• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Almanya’nın Avrupa’daki Konumuna Teorik Yaklaşımlar: Almanya’nın Yeniden Birleşmesinden 20 Yıl Sonra Bir Değerlendirme
(Theoretical approaches to the position of Germany in Europe: An assessment 20 years after the German reunification )

Yazar : Nejat DOĞAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2011
Sayı : 2011-1
Sayfa : 1-19


Özet
Bu makale, Almanya’nın Avrupa’daki konumuna ve geleceğine dair geliştirilen teorilerin eleştirel bir incelemesini yapmaktadır. Almanya’nın Avrupa’daki konumuyla ilgili “kötümser” görüşü temsil eden tarihsel ve kültürel yaklaşımların yanında, konuya “iyimser” bakan sosyolojik, kurumsal ve işlevsel yaklaşımlar ve ayrıca başat-güç yaklaşımı bulunmaktadır. İki Almanya’nın birleşmesinden tam 20 yıl geçtikten sonra bugün, ilgili teoriler verilerle karşılaştırıldığında, genel olarak “kötümser görüş”ün varsayımları reddedilmesi gerekirken, “iyimser görüş”ün varsayımlarının gerçeklendiği veya daha da güçlendiği söylenebilir. Ancak Almanya’nın Avrupa ekonomisinin lokomotifi olacağı yönündeki varsayımın, özellikle birleşmenin getirdiği ekonomik ve mali sorunlar ile küresel ekonomideki durgunluk nedenleriyle gerçeklenmediği görülmektedir.

Anahtar Kelimeler
Almanya, Almanya’nın birleşmesi, Alman sorunu, Alman çalışmaları ve teori, Avrupa Birliği, güvenlik, Avrupa ekonomisi.

Abstract
This article critically reviews the theories on Germany’s position and future in Europe. While historical and cultural approaches are “pessimistic” about reunified Germany’s relations with European nations, sociological, institutional and functionalist approaches, though for different reasons, are pretty “optimistic.” Besides, the hegemony approach reflects on non-purposive reasons for German expansion. This article checks these approaches against the data twenty years after the German reunification and concludes that the assumptions of the pessimistic view should be rejected whereas the assumptions of the optimistic view are held. However, the assumption that Germany would function as a locomotive for the European economy has not yet been realized mainly because of the economic and financial difficulties the reunification caused and of the global recession we have been experiencing since 2007.

Keywords
Germany, German reunification, the German question, German studies and theory, the European Union

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri