• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yerel E-Katılımın Yeni Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Facebook ve Twitter Örneği
(Social Networks as a New Tool of E-Participation in Local: Example of Facebook and Twitter )

Yazar : Levent MEMİŞ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 209-242


Özet
Bu araştırmada, son yıllarda örgütleri ve bireylerin iletişim veya etkileşim sürecine yeni bir hız kazandıran sosyal ağların, daha da özelde Facebook ve Twitter araçlarının, belediye örgütleri ve belediye başkanları düzeyinde, yerel kamusal politikalara katılım bağlamında, “ne düzeyde” ve “nasıl” kullanıldığının ortaya çıkarılmasına çalışılmıştır. Bu kapsamda, kişisel düzeyde 6 belediye başkanının Facebook ve 12 belediye başkanının Twitter; kurumsal düzeyde ise 22 belediyenin Facebook ve yine 22 belediyenin Twitter hesabı araştırma kapsamında niteliksel içerik analizi yöntemiyle incelenmiştir. Çalışmanın genel sonuçlarına göre, kişisel Twitter hesaplarında sorunları ileten/bilgi talep eden etkileşim öne çıkmakla birlikte, hesaplardaki üye sayısı dikkate alındığında sınırlı düzeyde etkileşimin olduğu, daha çok katılımın ilk evresi olarak kabul edilen bilgi aktaran, doğrudan katılımı teşvik etmeyen biçiminde kullanıldığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
E-Katılım, Sosyal Ağlar, Facebook, Twitter, Belediye, Belediye Başkanı.

Abstract
This article focuses on used “what level” and “how” of Facebook and Twitter tools that giving a new impetus to the process of communication or interaction of organizations and individuals, at the level organizations of municipality and mayors of municipality in the context of participation in local public policy. In this context, at the level of personal, Facebook account of 6 mayor and Twitter account of 12 mayor; at the level organizations, Facebook account of 22 municipality and Twitter account of 22 municipality was analyzed by qualitative content analysis method. According to the overall results of study, in this study were determined; even though problems transmitter / requesting information interactions are come forwarded at personal Twitter accounts, examined social networking accounts have the interaction is limited at considering the number of members on accounts and accounts are used form of encourage the direct involvement, form of transfer information which is considered as a first stage.

Keywords
E-Participation, Social Network, Facebook, Twitter, Municipality, Mayor of Municipality.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri