• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Azerbaycan Bankacılık Sisteminde Karların Sürekliliği
(The Persistence of Profits in Azerbaijan's Banking System )

Yazar : K. Batu TUNAY  Shahriyar MUKHTAROV  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 243-257


Özet
Çalışmada Azerbaycan bankacılık sektöründe kısa ve uzun dönemde karların sürekliliği araştırılmıştır. Bu konuda farklı ülkeleri konu alan çok sayıda araştırma olmasına karşın kendi bölgesinde hızla gelişen bir ülke olan Azerbaycan’a dair yeterince çalışma bulunmamaktadır. Çalışmada sistem dinamik panel veri yöntemiyle karların sürekliliği analiz edilmiştir. Elde edilen bulgular hem kısa hem de uzun dönemde karların süreklilik göstermediğini veya çok düşük oranda bir süreklilik gösterdiğini ortaya koymaktadır. Buna bağlı olarak, sektörde rekabetçi güçlerin yüksek olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler
Bankalar, Süreklilik, Rekabet.

Abstract
In this research, the persistence of profits in Azerbaijan's banking sector in the short-run and the long-run is investigated. Although there are a lot of researches done in the case of different countries, enough study has been implemented for the case of Azerbaijan despite of its high speed economic growth. This research analysis continuity of profits by using system panel data method. Obtained results indicate that profits demonstrate no persistence or a little persistence. In this context, existence of competitive powers in the sector can be stated.

Keywords
Banks, Persistence, Competition.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri