• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Gelişmekte Olan Ülkelerde Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme ve Nüfus İlişkisi
(The Relationship Among Electricity Consumption, Economic Growth and Population in Developing Countries )

Yazar : Betül İSMİÇ    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 259-274


Özet
Elektrik enerjisinin kalkınmakta olan ülkeler için önemi bu çalışmanın temel amacını oluşturmaktadır. Çalışma, IMF ülkeler listesine göre gelişmekte olan ülkeler kategorisinde bulunan 8 ülkenin nüfus, ekonomik büyüme ve elektrik tüketimi verilerinden hareketle, değişkenler arasındaki ilişkiyi test etmeyi amaçlamaktadır. Ekonomik büyümenin ve nüfus artışının elektrik tüketimi üzerindeki etkisinin yönü ve büyüklüğü 8 ülke için 1990-2012 verileri kullanılarak incelenmiştir. Modelimiz Swamy’nin Tesadüfi Katsayılar Modeli ve Görünüşte İlişkisiz Regresyon(SUR) modelleri ile incelenmiş, ekonomik büyümenin elektrik tüketimi üzerinde pozitif etkisi gözlemlenmiş, nüfusun ise 2 ülkede elektrik tüketimi üzerinde etkisi olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Elektrik Tüketimi, Ekonomik Büyüme, SUR Modeller.

Abstract
The importance of electiricity as a type of energy is the main obejective of this study. This study aims to test the relationship between variables of electricity consumption, economic growth and population for 8 developing countries according to the IMF list. Data were analyzed for 8 countries for 1990-2012 period to test the direction and impact of economic growth and population on electricity consumption by using panel data analysis. Our model is analyzed through Swamy’s Random Coefficient Model and Seemingly Unrelated Model; the positive effect of economic growth on electricity consumption is observed and the effect of population seems insignificant for 2 countries.

Keywords
Electricity Consumption, Economic Growth, SUR Models.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri