• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’nin Rekabetçi Sektörleri ve Trakya Bölgesi’nin Payı
(The Competitive Sectors of Turkey and Share of Thrace Region )

Yazar : Adem BALTACI  Hüseyin Burgazoğlu, Selver Kılıç  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2012-1
Sayfa : 1-19


Özet
21. yüzyıla damgasını vuran kavramlardan biri olan küreselleşme, özellikle 1970’lerden sonra neo-liberal politikaların takip edilmeye başlanması ile beraber ekonomide ulusal ve uluslararası rekabeti yeni bir boyuta taşımıştır. Rekabetin sınırların ötesine doğru itilmesi, sadece işletmelerin değil kentlerin, ülkelerin ve dolayısı ile bölgelerin ekonomilerinin gelişimini ve bunların rekabet güçlerini gündeme taşımıştır. Bu bağlamda ülkelerin ve bölgelerin sürdürülebilir bir rekabet avantajı kazanabilmeleri, hem yerel hem de uluslararası arenada konumlarını yeniden tanımlamalarına ve rekabetçi üstünlüklerini belirlemelerine bağlıdır. Bu çalışmada Türkiye’nin sektörler bazında uluslararası rekabetçiliği Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler Endeksi ile ölçülüp rekabetçiliği belirlenen sektörlere Trakya Bölgesi’nin katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma sonucunda Türkiye’nin rekabetçi sektörleri giyim, tekstil ve meyve-sebze sektörleri olarak tespit edilmiş; bu sektörlere Trakya Bölgesi’nin katkısının %1 civarında olduğu gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Rekabetçilik, Rekabetçi Sektörler, Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, Trakya Bölgesi

Abstract
Globalization leveled national and international competition in economy with the help of neo-liberal politics. Competition brought up economical development and competition power of not only companies but also cities, countries and attendantly regions to the agenda. In this context, gaining a sustainable competitive advantage considerably depends on re-identifying their position in both national and international arena. In this study, international competitiveness of Turkey by sectors are analyzed with the help of Revealed Competitive Advantage index and the contribution of Thrace Region to the competitive sectors of Turkey is tried to be determined. According to results, the most competitive sectors of Turkey were found as garment, textile and fruits and vegetables sectors. The contribution of Thrace region to these sectors was observed as around 1 %.

Keywords
Competition, Competitive Sectors, Revealed Comparative Advantages, Thrace Region

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri