• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Mesleki Özyeterlilik ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
(An Empirical Study to Determine The Relationship between Occupational Self-Efficacy and Organizational Silence )

Yazar : Cem KAHYA    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 293-314


Özet
Mesleki özyeterlilik kavramı ile işgörenlerin meslek alanlarındaki yeterlilik algıları, örgütsel sessizlik kavramı ile de işgörenlerin örgütsel konular hakkındaki düşünce ve önerilerini dile getirmekten kaçınmaları ifade edilmektedir. Bu çalışmadaki temel amaç, işgörenlerin hem mesleki özyeterlilik algıları, hem de örgütsel sessizlik düzeylerini ortaya koymak suretiyle, her iki kavram arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu amaçla Bayburt Üniversitesi’nde çalışan toplam 114 akademisyen üzerinde bir anket çalışması yürütülmüştür. Araştırma sonucunda, işgörenlerin mesleki özyeterlilik algıları ile örgütsel sessizlik düzeyleri arasında anlamlı ilişkiler bulunurken, bu ilişkinin mesleki özyeterlilik algısı ile olumsuz sessizlik arasındaki negatif yönlü ilişkiden kaynaklandığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Özyeterlilik, Mesleki Özyeterlilik, Sessizlik, Örgütsel Sessizlik.

Abstract
The concept of occupational self-efficacy means the efficacy perceptions of employees in their occupational fields, and the concept of organizational silence means the employees avoid to voice their ideas and suggestions about organizational issues. The main aim of this study is to examine the relationship between the concepts of occupational self-efficacy and organizational silence by revealing employees’ perceptions of occupational self-efficacy and organizational silence level. With this aim, the survey study was conducted on total 114 academicians who work in University of Bayburt. As a result of research, while the significant relationship was found between employees’ perceptions of occupational self-efficacy and organizational silence level, there was reached a result that this relationship incurred the negatively relationship between perceptions of occupational self-efficacy and negative silence.

Keywords
Self-Efficacy, Occupational Self-Efficacy, Silence, Organizational Silence.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri