• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Hukuki ve İdari Açıdan Napolyonist Devletlerde Teftiş Sistemi ve Teftiş Birimleri
(Inspection System and Inspection Units in Napolyonist States from Legal and Administrative Aspect )

Yazar : Yusuf SOYUPEK    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 315-336


Özet
Türk teftiş sistemi, kamu yönetimi gibi Fransız modeli örnek alınarak yapılandırılmıştır. Fransız modeli, Napolyonist model veya Güney modeli denilen devlet türü yapılanmasıdır. Söz konusu model sadece Türk kamu yönetimini değil, İtalya, Yunanistan, İspanya ve Portekiz kamu yönetim ve idare sistemini de etkilemiştir. Türkiye’de teftiş kurulları yetersiz ve etkisiz olduğu gerekçesiyle kaldırılmak istenmektedir. Benzer kamu yönetimi ve teftiş sistemi geleneklerine sahip ülkelerde son durumun ne olduğunu görmenin, Türkiye’deki tartışmalara farklı bir pencereden bakmaya katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Çalışmanın amacı, Napolyonist devlet geleneklerine sahip bazı Batılı ülkelerde teftiş sisteminin durumunun ne olduğunu ortaya koymaktır. Çalışmanın konusunu hukuki ve idari açıdan Napolyonist devletlerdeki teftiş sistemleri oluşturmaktadır. Teftiş birimleri, başta Fransa olmak üzere çalışmada yer verilen devletlerde varlığını devam ettirmektedir. Fakat son yıllarda teftiş birimlerinin görev ve faaliyet alanlarında önemli değişiklikler yapılmış, teftiş faaliyeti bu birimlerin yürüttüğü faaliyetler içerisinde alt sıralara gerilemiştir.

Anahtar Kelimeler
Teftiş, Teftiş Sistemi, Teftiş Birimi, Napolyonist Devlet.

Abstract
Turkish inspection system as Turkish public administration is structured with respect to the French model. This model, not only the Turkish public administration, has also affected the public administration and management system of Italy, Greece, Spain and Portugal. Inspection boards in Turkey are required to be removed on the grounds that insufficient and ineffective. Similar traditions of public administration and inspection system have to see what the latest situation in these country, is thought to contribute to the debate on Turkey. The purpose of the study is to determine what happened in some Western countries which have the Napolyonist state traditions. The topic of this study consists of inspection systems in the Napolyonist state. Inspectorates continue its presence in other states including pioneering state France. However in recent years, significant changes have been made the tasks and activities of inspection units and inspection activities declined in the lower ranks of activities carried out by this unit.

Keywords
Inspection, Inspection System, Inspection Units, Napolyonist State.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri