• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Eğitimde Fırsat Eşitsizliğini Azaltmaya Yönelik Eğilimler: Afrika Verileri Üzerine Ampirik Bir Çalışma
(Trends in the Reduction of Inequalities in the Field of Education: Empirical Investigation from African Data )

Yazar : Amaghouss JABRANE  Ibourk AOMAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 805-826


Özet

Bu çalışma, çeşitli göstergeler kullanılarak Afrika’daki eğitim eşitsizliğine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Eğitim eşitsizliğini azaltmaya yönelik dinamikler, eğitimde Kuznet Eğrisi’nin geçerliliği bağlamında ele alınmıştır. Ortaya çıkan sonuçlar, Kuznet Eğrisi’nin şeklinin ortalama eşitsizliğinin ölçülmesine bağlı olduğunu önermektedir. Kuznet Eğrisi’ne bağlı olarak ortaya çıkan varsayımlar öğretim verilerinin standart sapmasına bağlı olarak test edilmiştir. Aynı zamanda çalışmada kullanılan Gini İndeksi ortalama eğitim süresine bağlı olarak negatif ilişkiyi ortaya koymaktadır. Sonuçlar aynı zamanda İngilizce konuşulan Afrika ülkelerinde eğitimde fırsat eşitsizliğinin azaltılmasına yönelik pozitif bir eğilim olduğunu ortaya koymaktadır.Anahtar Kelimeler
Eğitim, Afrika, Yönelim, Eşitsizlik.

Abstract

This paper attaches particular attention to the unequal dimension of education in Africa using several indicators. To account for the dynamics of the reduction of inequalities, we estimated the validity of the Kuznets curve of education. The results suggest that the shape of the Kuznets curve depends on the measure used to approximate inequality. Indeed, the assumption of the Kuznets curve is checked if the standard deviation of schooling is used. For its part, the Gini index maintains a significant negative relationship with the average number of years of study. The results also applies to all African countries and for each group of countries with a significant advance in reducing inequalities initiated by English speaking countries.Keywords
Education, Africa, Trends, Inequality.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri