• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Şehirlerin İlerleme Yönlerinin Gayrimenkul Değerleri Üzerindeki Etkisinin Ölçülmesi
(Measuring the Impacts of the Progress of Cities on Real Estate Values )

Yazar : Murat ATİK  Yaşar KÖSE, Bülent YILMAZ, Mehmet ERBAŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 443-458


Özet

Yatırımcıların, şirketlerin ve tasarruf sahiplerinin gelecekte değer artışını düşünüp, yatırım yaptıkları araçlardan bir tanesi gayrimenkuller olmaktadır. Bir yatırım aracı olan gayrimenkullerin değerinin doğru olarak ölçülmesi önemlidir. Şehirlerin ilerleme yönlerinin gayrimenkul değeri üzerindeki etkisi gayrimenkul değerleme yöntemlerinde dikkate alınmamaktadır. Bu çalışmanın amacı şehirlerin güneyine ve batısına yapılacak bir gayrimenkul yatırımının, şehrin diğer yönlerine yapılacak yatırımlara göre bir farklılık yaratıp yaratmadığını tespit etmektir. Bunun için beş büyük şehirdeki ilçelerin m2 başına düşen konut değerlerindeki yüzdesel değişimin, ilçelerin coğrafi konum ve yönlerine göre farkı incelenmiştir. Sonuç olarak beş büyük şehrin güney ve batısındaki gayrimenkul yatırım getirisinin, diğer yönlere yapılacak gayrimenkul yatırımı ile arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılığın olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Değerleme, Gayrimenkul Değerlemesi Varyans Analizi.

Abstract

Investors, companies and people who have savings invest real estate because the expectation of the increasing future value of it. The correctly determination of the real estate value is important. The impact of the development of cities generally is not taken into account to detect the value of real estate. This study aims to determine whether there is a significantly difference in the investment of real estate to the south and west of the cities rather than other parts of that. For this reason, percentage change in real estate value per m2 in the five largest cities of Turkey, is analysed according to geographical location and direction of cities. As a result, the return on real estate investment at the south and west of cities is a significantly difference compared to investment in other parts of those.Keywords
Valuation, Real Estate Valuation, Analysis of Variance.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri