• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Firma Bazlı Ticaret Modelleri ve Türk Ekonomisi
(Firm Based Trade Models and Turkish Economy )

Yazar : Nilüfer ARGIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 661-690


Özet

Uluslararası ticaret modelleri arasında yalnızca Firma Bazlı Ticaret Modelleri dünya ticaretinde firma davranışları ve faaliyetlerini derinlemesine incelemektedir. Bu kapsamda Firma Bazlı Teoriler firmaların endüstriler arası ticaretteki yerine odaklanmaktadır. Firma Bazlı Ticaret Modelleri, küreselleşme sürecini doğru olarak açıklayabilmektedir. Yaklaşımlar çokuluslu şirketler, üretim zincirleri ve ülkelerarasılaşma kavramlarını da ele almaktadırlar. Çalışmamız Türkiye’nin ihracatını Firma Bazlı Ticaret Modelleri bağlamında açıklamayı ve analiz etmeyi amaçlamaktadır. Türk firmalarının yayılma yoğunlaşma etkilerinin hesaplamalarında SITC Rev 3 kategorisinde UNCTAD tarafından yayımlanan veriler kullanılmış, Türkiye’nin ihracatı toplamda ve 255 ürün kategorisinde incelenmiştir.Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Firma Verimliliği, Firma Bazlı Ticaret Modeli, Yayılma Etkisi, Yoğunlaşma Etkisi.

Abstract

Among all international trade models, only The Firm Based Trade Models explains firm’s action and behavior in the world trade. The Firm Based Trade Models focuses on the trade behavior of individual firms that actually make intra industry trade. Firm Based Trade Models can explain globalization process truly. These approaches include multinational cooperation, supply chain and outsourcing also. Our paper aims to explain and analyze Turkish export with Firm Based Trade Models’ context. We use UNCTAD data on exports by SITC Rev 3 categorization to explain total export and 255 products and calculate intensive-extensive margins of Turkish firms.Keywords
Globalization, Firm’s Productivity, Firm Based Trade Models, Extensive Margin, Intensive Margin.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri