• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyetinin Hesaplanması: Türkiye (1998-2013)
(The Calculation of Weighted Price Elasticity of Tax: Turkey (1998-2013) )

Yazar : Engin YILMAZ  Bora SÜSLÜ  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 337-346


Özet
Bu çalışma içerisinde, enflasyonun vergi gelirleri üzerindeki etkilerini inceleyen ilk çalışmalarda ortaya konulan, “gelişmekte olan ülkelerde verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin birim olduğu” varsayımı Türkiye için 1998 -2013 periyodu için yeniden değerlendirilecektir. Ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin hesaplanmasında Türk vergi gelirleri ve fiyat endeksleri verileri kullanılmıştır. Dinamik En Küçük Kareler (DOLS) yöntemiyle, vergi sisteminin uzun dönem ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyeti tahmin edilmiştir. Çalışmanın önemi Türkiye için verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetini hesaplamaya yönelik ilk çalışma olmasıdır. Bu anlamda “gelişmekte olan ülkelerde verginin ağırlıklandırılmış fiyat elastikiyetinin birim olduğu” varsayımının yeniden gözden geçirilmesi için yol gösterici bir çalışma olacaktır.

Anahtar Kelimeler
Tanzi Etkisi, Verginin Ağırlıklandırılmış Fiyat Elastikiyeti, Vergilendirme.

Abstract
In this study, the assumption of “the weighted price elasticity of tax is a unit in the developing countries” suggested in the first studies which examine the impacts of the inflation on tax revenues, will be reevaluated for Turkey in the period of 1998-2013. We use Turkish tax and price index data for calculating the weighted price elasticity of tax. Via the method of dynamic ordinary least squares (DOLS), the long run weighted price elasticity of tax system is guessed. The importance of this study is the fact that this is first study intended to the calculation of the weighted price elasticity of tax for Turkey. In this sense, it will be instructive study for the reconsideration of the assumption of “the weighted price elasticity of tax is a unit in the developing countries”.

Keywords
Tanzi Effect, Weighted Price Elasticity of Tax, Taxation.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri