• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İran'da Bankacılık Sektörünün Karlılığı ve Yoğunlaşma Göstergeleri Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi
(Evaluating the Relationship between Concentration Indicators and Profitability of Banking Industry in Iran )

Yazar : Kamran BARGHANDAN  Mohammad Nabi SHAHIKI TASH, Mosayeb PAHLAVANI  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 495-505


Özet

Toplumlarının refah seviyesini artırmaya yönelik etkin politikalar belirlemek amacıyla piyasa yapısının tespit edilmesi, politika yapıcıları için önemli rol oynamaktadır. Bu refah oldukça rekabetçi bir ortamda meydana gelir. Öncelikli olarak bu çalışma, bankacılık sektöründe yoğunlaşma seviyesinin ölçülmesini, daha sonra ise hesaplanan değerlere göre karlılık ölçümüyle olan ilişkiyi incelemeyi amaçlamaktadır. Tahmin edilen bulgular, Herfindhal-Herishman indeksine göre sektörün karlılığı üzerinde pozitif ve önemli etkiye sahip olduğunu göstermektedir. 2006 yılı hariç olmak üzere analiz edilen tüm yıllardan ortaya çıkan sonuçlar, çalışmayı destekler niteliktedir. Kamu sektöründe faaliyet gösteren en büyük 4 banka üzerinde yapılan çalışmada ortaya çıkan yoğunlaşma seviyesi yaklaşık 0.57'dir. Buna ilaveten bu sonuçlar, İran sektöründe, analiz kapsamındaki dönemler için Herfindhal-Herishman indeksi kullanılarak teyit edilmiştir. Bundan dolayı, sonuç olarak İran’da bankacılık sektörünün baskın bir parçasının devlet olduğu, özel sektörün kritik bir rol oynadığını söylemek mümkün değildir.Anahtar Kelimeler
Piyasa Yapısı, Kar, Bankacılık Sektörü.

Abstract

Determining the structure of a market plays an important role for policy makers to adopt efficient policies to enhance social welfare of their societies. This welfare is happened in a competitive framework. This study first attempt to measure the concentration level of banking industry and then examines its relationship with profitability measure according to the calculated values. The findings estimated indicate that the Herfindhal-Herishman index has a positive and significant effect on the profitability of the industry. The results also demonstrate that the trend of concentration indicators, except for year 2006, has not declined considerably during the study period such that the concentration ratio for the largest four banks, all the 4 banks are active in the governmental sector, is near 0.57. Additionally, this reality in the Iranian industry is confirmed under the Herfindhal- Herishman indicator during the period. Therefore, we can conclude that the governmental sector is the dominant part of banking system in Iran and private sector does not play a crucial role.Keywords
Market Structure, Profitability, Banking Industry.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri