• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Halka Açık Konaklama Şirketlerinin Finansal Yapılarının Analizi: Uluslararası Bir Karşılaştırma
(Financial Structure Analysis of Publicly Held Lodging Companies: An International Comparison )

Yazar : Erdinç KARADENİZ  Selda KAHİLOĞULLARI  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 531-548


Özet

Bu çalışmanın amacı hisseleri Avrupa ve Türkiye borsalarında işlem gören konaklama şirketlerinin finansman yapılarının oran analizi yöntemiyle belirlenmesidir. Bu bağlamda Avrupa’daki borsalarda işlem gören 51 ve Türkiye’de Borsa İstanbul’da işlem gören 12 konaklama şirketinin 2011-2012-2013 yıllarına ait finansal durum tablolarından faydalanılarak 10 adet finansal yapı oranı hesaplanmıştır. Gerçekleştirilen analizler sonucunda Türkiye’deki konaklama şirketlerinin ağırlıklı olarak öz kaynak ile finansmanı, buna karşın Avrupa’daki konaklama şirketlerinin yabancı kaynak ile finansmanı tercih ettikleri belirlenmiştir. Yabancı kaynağın vade yapısı incelendiğinde, Avrupa şirketleri uzun vadeli yabancı kaynak kullanımını tercih ederken Türk şirketlerinin kısa vadeli yabancı kaynağa ağırlık verdiği saptanmıştır. Son olarak Avrupa’daki şirketlerin finansal kiralamayı kullandıkları ancak Türk şirketlerinin finansal kiralamayı tercih etmedikleri belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Konaklama Şirketi, Finansal Yapı, Oran Analizi, Avrupa Borsaları, Borsa İstanbul.

Abstract

The aim of this study is to analyze financial structure and preference of lodging companies that issues traded in European and Turkish stock markets by using ratio analysis technique. In this context, statements of financial positions of 51 lodging companies from European stock markets and 12 lodging companies from Borsa Istanbul used and calculated 10 financial structure ratios for each company between 2011-2012-2013 years. In the results of ratio analysis, it is determined that Turkish lodging companies use mainly equity while European lodging companies prefer liabilities and debt to finance their activities. In respect to maturity of liabilities it is determined that European lodging companies prefer long term debt while Turkish lodging companies use short term liabilities. Finally, it is determined that European lodging companies use leasing but no Turkish lodging companies to choose leasing.Keywords
Lodging Company, Financial Structure, Ratio Analysis, European Stock Markets, Borsa Istanbul.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri