• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


OECD Ülkelerinin İleri-Teknoloji Ürünlerindeki Rekabet Güçlerinin Değerlendirilmesi
(Evaluation of Competitiveness Power of OECD Countries in High-Technology Products )

Yazar : Mehmet Ozan SARAY  Remzi HARK  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 347-372


Özet
Çalışmanın temel amacı OECD ülkelerinin ileri-teknoloji ürünlerindeki rekabet güçlerinin temel belirleyicilerini ortaya koymaktır. Bu kapsamda Foders’ın (1995) ileri, orta ve düşük-teknoloji ayırımına göre sınıflandırılan veriler Balassa’nın (1965) geliştirmiş olduğu “Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler” (AKÜ) endeksi kapsamında 2004-2013 dönemi için analiz edilmiştir. Ayrıca OECD ülkelerinin ileri-teknoloji ürünlerindeki rekabet belirleyicileri dinamik panel veri tahmincileri olan Genelleştirilmiş Momentler Metodu (GMM) ilk farklar ve GMM sistem ile test edilmiştir. Analizlere göre, OECD ülkelerinin ileri-teknoloji ürünlerindeki rekabet gücünün (açıklanmış karşılaştırmalı üstünlüklerin) en önemli belirleyicisi, verimlilik düzeyi olarak (yalnızca GMM ilk farklar tahmincisi için) ortaya çıkmıştır. Ancak doğrudan yabancı yatırımlar ve teknolojik değişim düzeyi (patent başvurusu sayısı) ile rekabet gücü arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler
Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler, OECD, Rekabet Gücü, Dinamik Panel Veri.

Abstract
The main purpose of this study to present the competitiveness power of OECD Countries’ in high-technology products. Within this concept, the data classified according to Foders’s (1995) high, medium and standard-technology distinction and analysed for 2004-2013 period with Revealed Comparative Advantage Index, which is developed by Balassa (1965). Also, competitiveness determinants of OECD countries in high-technology products tested with dynamic panel data estimators which are Generalized Method of Moments (GMM) first difference and GMM system. According to test results, the most important competitiveness determinant of OECD countries ensues as productivity variable (only for GMM first difference). Nevertheless, there have been no relationship determined with competitiveness power, foreign direct investment and technological change level (the number of patent applications).

Keywords
Revealed Comparative Advantages, OECD, Competitiveness Power, Dynamic Panel Data.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri