• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Petrol Fiyatlarındaki Değişimlerin Rusya Ekonomisine Etkileri: Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme ve Simetrik Nedensellik Analizi
(Effects of Changes in Oil Prices on Russian Economy: Analysis of Cointegration with Multiple Structural Breaks and Symmetric Causality )

Yazar : İsmet GÖÇER  Şahin BULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 721-748


Özet

Bu çalışmada; petrol fiyatlarındaki değişmenin Rusya ekonomisi üzerindeki etkileri, 1992Q1-2014Q3 dönemi verileriyle, çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme ve simetrik nedensellik testi yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda serilerin durağanlığı Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testiyle incelenmiş ve serilerin düzey değerlerinde durağan olmayıp, birinci farkları alındığında durağan hale geldikleri görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkileri Hacker ve Hatemi-J (2012) simetrik nedensellik testiyle incelenmiş ve petrol fiyatlarından ihracat, dış ticaret dengesi ve milli gelire doğru nedensellik ilişkilerinin var olduğu görülmüştür. Seriler arasında eşbütünleşme ilişkisinin varlığı; Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme yöntemiyle test edilmiş ve serilerin eşbütünleşik oldukları bulunmuştur. Uzun dönem analizleri gerçekleştirilmiş ve petrol fiyatlarındaki %1’lik artışın Rusya’nın ihracatını %1.01 oranında, dış ticaret dengesini %0.27 oranında ve milli gelirini %0.13 oranında arttırdığı tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Petrol Fiyatları, Rusya, Simetrik Nedensellik, Çoklu Yapısal Kırılmalı Analiz.

Abstract

In this paper, effects of changes in oil prices on Russian economy is analyzed with the help of cointegration with multiple structural breaks and symmetric causality tests, for the period of 1992Q1-2014Q3. In this context, stationarity of the series is investigated by Kapetanios (2005) unit root test with multiple structural breaks and it is found that the series are not stationary at level values, but stationary when their first differences are taken. Causality relations between series are investigated by Hacker and Hatemi-J (2012) symmetric causality test and it is seen that causality relation exists from oil prices to export, foreign trade balance and national income. Existence of cointegration relation between series is tested by Maki (2012) method of cointegration with multiple structural break and it is found that the series are cointegrated. Long run analysis is done and it is estimated that 1 percent increase in oil prices increase the export, foreign trade balance and national income of Russia by 1.01 percent, 0.27 percent and 0.13 percent respectively.Keywords
Oil Prices, Russia, Symmetric Causality, Multiple Structural Break Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri