• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yatay Birleşmelerin Rekabet Üzerindeki Etkisi: Bir Literatür Çalışması
(The Impact of Horizontal Mergers on Competition: A Literature Survey )

Yazar : Sevilay SARICA    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2012-1
Sayfa : 103-119


Özet
Yatay birleşmelerin rekabet üzerine etkilerini araştıran çok sayıda çalışma yapılmıştır. Bu literatür çalışmasında ise, yatay birleşmelere ağırlık verilmek suretiyle, yatay birleşmelerin rekabet üzerindeki etkileri konusunda bazı seçilmiş çalışmaların gözden geçirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmaların incelenmesiyle ortaya çıkan en önemli bulgu, kullanılan yöntemlerin ve ele alınan dönemlerin farklılığı nedeniyle çalışma sonuçlarının büyük ölçüde farklılık gösterdiğidir. Bu çalışmalarda, yatay birleşmelerin rekabet üzerindeki olumsuz etkisinin mevcut olduğu ortaya konmasına rağmen, bu etkinin boyutu konusunda kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Anahtar Kelimeler
Birleşmeler, Yatay Birleşmeler, Rekabet

Abstract
A large number of studies have been devoted to the effects of horizontal mergers on competition. This survey intends to review some selected studies about the effects of competition on horizontal mergers with a special attention given the horizontal integration. One of the important results obtained from this literature survey is that the findings of many researches have largely been controversial due to the different approaches and the time periods used in their studies. In these studies, even though it has been proved that horizontal mergers have negative effects on competition, it is not possible to make any precise comment on the dimension of this effect.

Keywords
Mergers, Horizontal Mergers, Competition

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri