• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği Ve Ölçülmesi: Türkiye'nin Enerji Arz Güvenliği Endeksine Yönelik Bir Uygulama
(Energy Supply Security of Turkey and Measuring: an Application on Turkey’s Energy Supply Security )

Yazar : Hasan Sencer PEKER    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 763-783


Özet

Türkiye’nin enerji arz güvenliği için bir enerji arz güvenliği endeksi modeli oluşturulmanın hedeflendiği bu çalışmada, öncelikle enerji arz güvenliği endeksini oluşturan dört alt endeks ve bunların ağırlıkları belirlenmiştir. Bu alt endeksler; kullanılabilirlik, güvenilirlik, ekonomiklik ve çevreselliktir. Endeks sonuçlarına göre, Türkiye’nin enerji arz güvenliğini sağlayabilmesi için gerekli yatırımlar; enerji ithalatını güvence altına alan ve elektrik enerjisi sektöründe piyasanın düzgün işlemesini sağlayan, çeşitlendirmeyi arttıran ve ithalat bağımlılığını azaltabilecek potansiyele sahip olan yenilenebilir enerji kaynaklarını destekleyen alanlara yönlendirilmelidir.Anahtar Kelimeler
Enerji, Enerji Arz Güvenliği, Enerji Politikası.

Abstract

In this study, in which building an energy supply security index model in order to measure the energy supply security of Turkey, first, the four sub-indexes that compose overall index and their weighting coefficients were designated. These sub-indexes are availability index, reliability index, economic index and environmental index. According to index results, Turkey has to direct its necessary investments to fields that secure the energy import, regulate the electricity power market and renewable technologies that diversify the sources and decrease import dependency.Keywords
Energy, Energy Supply Security, Energy Policy.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri