• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Arap Baharındaki Küresel Siyasi Olayların Hisse Getirileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye Örneği
(The Effect of Global Political Events in the Arab Spring on Stock Returns: The Case of Turkey )

Yazar : İbrahim BOZKURT  Muhammed Veysel KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-1
Sayfa : 373-388


Özet
Uluslararası önem düzeyine sahip olan olaylar ya da haberler, ülkelerin iç ve dış politikalarını etkilemekte ve bu etkilenme sonucunun piyasalara yansıması nedeniyle de yerli ve yabancı rasyonel yatırımcıların yatırım karaları sürekli revize edilmektedir. Bu çalışma; Arap Baharı sürecinin yaşandığı coğrafyada yer alan ve Türkiye’ye sınır olan ülkelerden Irak, İran ve Suriye ile ilgili uluslararası nitelikteki iyi ve kötü haberlerin, BİST-100 endeksinin getirileri üzerindeki etkisini incelemeyi amaç edinmiştir. Olay çalışması yönteminin kullanıldığı çalışmada; Irak, İran ve Suriye ile ilgili, 2010-2013 yılları arasında çıkan uluslararası nitelikteki haberler ile MSCI Gelişmekte Olan Piyasalar Endeksinin ve BİST-100 endeksinin 2010-2013 dönemindeki günlük kapanış fiyatları, veri olarak kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; iyi ve kötü haber sahibi ülkelerden sadece İran kaynaklı haberlerin BİST-100 endeksi üzerinde etkili olduğunu ortaya koyan bulgular elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Arap Baharı, Haberler, Hisse Getirisi, Anormal Getiri, Piyasa Performansı.

Abstract
International events or news have an effect on countries’ internal and external policies and since this effect is reflected on the markets, the decisions of domestic and foreign investors are revised continually. This study aims to analyze the effect of international good and bad news related to Iraq, Iran and Syria that are located in the Arab spring region and are border to Turkey, on the returns of ISE-100 index The study utilized event study methodology, international news related to Iraq, Iran and Syria between 2010-2013 and the daily closing price data of MSCI Emerging Markets Index and ISE-100 index between 2010-2013 constituted the dataset. At the end of the study, it was found that only the Iran-related news had effect on ISE-100 index.

Keywords
The Arab Spring; News; Stock Return; Abnormal Return; Stock Market Performance.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri