• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Akıllı Telefon Seçiminin Belirleyicileri: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama
(Determinants of Smartphone Selection: An Application of the University Students )

Yazar : Halim TATLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 549-567


Özet

Bu çalışmada, üniversite öğrencilerinin akıllı telefon seçimi üzerinde etkili olan faktörlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Bingöl Üniversitesinde okuyan öğrencilere uygulanan bir anketten elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu anket, Ekim-Kasım 2014 tarihlerinde 400 öğrenciye uygulanmıştır. Öğrencilerin akıllı telefon seçimi cevap değişkeni, yaşın logaritması, aylık gelirin logaritması ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması açıklayıcı değişken olarak alınmıştır. Analizlerde lojistik regresyon kullanılmıştır. Tahmin edilen lojistik regresyon analizi sonucunda; öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açılarının puanın logaritması ve aylık gelirin logaritması anlamlı bir şekilde akıllı telefonu seçme olasılığını artırdığı tespit edilmiştir. Yaşın logaritması ile öğrencilerin akıllı telefon seçimi arasında anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. Araştırmanın sonuçları, aylık gelir ve öğrencilerin akıllı telefona ilişkin bakış açıları, akıllı telefon seçiminin önemli belirleyicileri olduğunu göstermiştir.Anahtar Kelimeler
Akıllı Telefon Seçimi, Logit Model, Bingöl Üniversitesi.

Abstract

In this study, we aimed to identify the factors that impact on smartphone selection of university students. In this context, the data is obtained from a survey which is conducted to students that are studying in Bingöl University. This questionnaire was administered to 400 students in the November-October 2014. Student’s smartphone selection response variable, the logarithm of age, the logarithm of income and logarithm of the scores of the students' perspective on smart phone is taken as an explanatory variable. In the analysis were used logistic regression. The estimated results of logistic regression analysis; logarithm of the scores of the students' perspective on smart phone and the the logarithm of income was be found to increase the likelihood of smartphone selection in a meaningful way. Between the logarithm of age and smartphone selection was not found to be significant relationship. The results of the study, showed that the major determinants of smartphone selection monthly income and students' perspective on smartphones.Keywords
Smartphone Selection, Logit Model, Bingol University.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri