• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Organize Sanayi Bölgelerinin Kurumsallaşması ve Karşılaştıkları Sorunlara Çözüm Önerileri
( Institutionalization of Organized Industrial Estates in Turkey, Problems Encountered and Proposed Solutions )

Yazar : Hasan DAĞLAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 615-638


Özet

Bu çalışmanın amacı, organize sanayi bölgelerinin kurumsallaşma durumlarını araştırmak ve karşılaştıkları sorunları tespit ederek çözüm önerileri geliştirmektir. Anket yöntemi ile Türkiye’de faaliyete geçmiş organize sanayi bölgesi yöneticilerinden organize sanayi bölgelerinin sorunları ve kurumsallaşma durumlarıyla ilgili bilgiler elde edilerek analiz edilmiştir. Organize sanayi bölgelerinin önemli sorunları; yönetim yapısı, nitelikli eleman tedariki, mevzuat, enerji, ulaşım ve imarla ilgilidir. Türkiye’de organize sanayi bölgelerinin kurumsallaşmasıyla ilgili yapılan faktör analizi sonucunda, formalleşme, profesyonelleşme, şeffaflık ve hesap verebilirlik, sosyal sorumluluk faktörleri, kurumsallaşmanın alt boyutları olarak tespit edilmiştir. Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin kurumsal bir yapıya kavuştukları ve kurumsallaştıkları ileri sürülebilir. Ancak Türkiye’nin 80 ilinde ve bazı ilçelerde birden fazla olan organize sanayi bölgelerinin kurumsallaşma düzeylerinin aynı seviyede olmadığı söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Organize Sanayi Bölgesi, Kurumsallaşma, Kurumsal Yönetim.

Abstract

In the aim of the study is to determine the institutionalization degree of organized industrial estates and to identify the faced problems and to develop solutions for these problems. By using survey method, information about problems and institutionalization status of organized industrial estates were obtained from managers of the active organized industrial estates. The problems of organized industrial estates are related to the management structure, qualified staff, energy, transportation, regulation and public improvements. Formalization, professionalism, accountability, transparency and social responsibility have been identified as the factors about the institutionalization of organized industrial estates in Turkey according to factor analysis. It could be argued that organized industrial estates in Turkey have an institutional structure and they have institutionalized. However, it could be said that organized industrial estates which operate in 80 cities of Turkey and more than one are in some cities are not at the same level of institutionalization.Keywords
Organized Industrial Estates, Institutionalization, Corporate Governance.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri