• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Gelişmekte Olan Bir Piyasada Sermaye Yapısı: Türkiye Örneği
(Capital Structure in an Emerging Stock Market: The Case of Turkey )

Yazar : Engin AKMAN  Rasim Ilker GOKBULUT, Halime TEMEL NALIN, Elif GÖKBULUT  
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 639-660


Özet

Sermaye yapısı bir işletmenin faaliyetlerinin planlanmasında ve gerçekleştirilmesinde önemli olan ve aynı zamanda bu faaliyetlerin sonucu olarak şekillenen bir faktördür. Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki işletmelerin sermaye yapısına etki eden firmaya özgü belirleyicileri değişen ekonomik koşullar altında incelemektir. Bu çalışmada 2003-2011 yılları arasında Borsa İstanbul’da işlem gören üretim işletmelerinden elde edilen verilere panel veri analizi uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, dengeleme, finansman hiyerarşisi ve piyasa zamanlaması gibi geleneksel sermaye yapısı teorileri, gelişmekte olan bir ülkenin işletmelerinden oluşan örneklemin sermaya yapılarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bunun ana nedeni, bu teorilerin gelişmiş ülkeler için geçerli olan varsayımlara dayandırılmış olmasıdır.Anahtar Kelimeler
Sermaye Yapısı, Panel Veri Analizi, İmalat Sanayi, Gelişen Piyasalar.

Abstract

Capital structure is an important factor in planning and realising operations of a company. Operations and decisions of a company shape the capital structure. The aim of this paper is to investigate the firm-specific determinants of capital structure under changing economic conditions in Turkey. The paper applies panel data analysis for manufacturing firms listed on the Borsa Istanbul (BIST) over the period of 2003-2011. Results show that, established theories such as trade-off, pecking order, and market timing fail to explain the observed leverages adequately, largely made up of short time debts. This outcome is not surprising as most of the assumptions of these theories are effective for the developed markets, which are not in force in the developing countries.Keywords
Capital Structure, Panel Data Analysis, Manufacturing Industry, Emerging Markets.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri