• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Post Keynesgil Makro Açıdan Türk Tarımında Enflasyon
(The Turkish Agriculture Inflation of Post Keynesian Perspective )

Yazar : Cem Mehmet BAYDUR    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 2015-2
Sayfa : 749-762


Özet

2014 yılında Türkiye'de fiili enflasyon oranı, %5 olarak belirlenen enflasyon hedefinin üzerindedir. Enflasyon hedefindeki sapmadan tarımsal ürün fiyatlarındaki artış da sorumlu tutulmaktadır. Ancak bu artışın tarımdaki olumsuz hava koşullarından dolayı geçici olduğu iddia edilmektir. Çalışmada, tarımsal ürün fiyat artışlarının geçici olup olmadığı Türkiye tarım sektöründeki bölüşüm ilişkileri çerçevesinde araştırılmaktadır. Aynı zamanda bölüşüm ilişkileri ve tarımsal ürün fiyatları Post Keynesgil çerçevede ele alınmaktadır. Makalede çiftçi ve aracılar arasındaki bölüşüm verileri, yatırımlar ve tasarruflar farkı gibi temel makro veriler yardımıyla hesaplanmaktadır. Hesaplama sonucunda 2002-2013 döneminde aracı karları %13 oranında artarken çiftçi gelirleri %6 oranında azalmıştır. Makalede tarım sektöründeki bölüşüm süreci böyle devam ettiği sürece, tarımsal ürün arzının azalacağı ve tarımsal ürün fiyatlarındaki artışın sürekli olacağı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Tarımda Bölüşüm, Tarımda Enflasyon ve Birikim.

Abstract

As of 2014, the real inflation rate in Turkey is over the inflation target of five percent. An increase in agricultural product prices are being holded responsible for the deviation of inflation from the target. However, it is claimed that this increase is temporary due to the unfavorable weather conditions. In this study, it has been searched for Turkish agricultural sector whether the increase in agricultural product prices is temporary or not under the framework of the distribution relations. At the same time, distribution relations and agricultural product prices are discussed within the Post Keynesian framework. The distribution data between farmer and intermediaries is counted by a macro data such as the difference between investments and savings. As a result of the calculation for 2002-2013, intermediaries’’ profits increased by 13% but farmers’ incomes diminished by 6%. It is concluded in this study that the agricultural supply would diminish but prices would increase permanently if the distribution process continues within the agricultural sector by this way.Keywords
Distribution in Agriculture, Agricultural Inflation and Accumulation.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri