• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Maliyet Performansının Ölçümü İçin Göreli Etkinlik Analizi: BIST Çimento Sektöründe Veri Zarflama Analizi Uygulaması
(Relative Efficiency Analysis for The Measurement of Cost Performance: Data Envelopment Analysis Implementation in Cement Sector )

Yazar : Erkan ÖZTÜRK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 1-16


Özet

Bu çalışmada, BIST çimento sektöründe faaliyet gösteren firmalara ait maliyet verilerinin bir girdi faktörü ve kâr verilerinin bir çıktı faktörü olarak ele alındığı bir yaklaşımla, söz konusu firmaların maliyet yönetimindeki performanslarının ölçülmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda; analiz kapsamına alınan firmalar, 2010 – 2014 gözlem aralığındaki her yıl için veri zarflama analizi yöntemi ile analiz edilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, maliyet yönetim performansı açısından incelenen tüm dönemler için bir firmanın göreli tam etkin olduğu; ayrıca, incelenen son dönem için dört firmanın göreli tam etkin olduğu belirlenmiştir.Anahtar Kelimeler
Maliyet Performansı, Maliyet Yönetimi, Maliyet Kontrolü, Göreli Etkinlik Analizi.

Abstract

In this study, it has been aimed to measure the cost management performance of BIST cement sector firms with the approach that the cost data of these firms considered as an input factor and the profit data of these firms considered as an output factor. For this purpose, the firms included in the analysis scope were analyzed by data envelopment analysis method for each year of 2010 – 2014 observation range. According to the obtained results, in terms of cost management performance, it was determined that one firm is relative full efficiency for all periods; additionally, four firms are relative full efficiency for the last period.Keywords
Cost Performance, Cost Management, Cost Control, Relative Efficiency Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri