• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Stratejik Yönlülüklerin Yenilik ve Performans Üzerindeki Etkisi
(The Effects of Strategic Orientations on Innovation and Performance )

Yazar : Sonyel OFLAZOĞLU   Akın KOÇAK  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2012-1
Sayfa : 121-142


Özet
Bu çalışma; işletmelerin stratejik yönlülüklerinin (pazar yönlülük, girişimci yönlülük ve teknoloji yönlülük) yenilik ve performans üzerindeki etkisini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada stratejik yönlülüklerin hem finansal başarıda hem de müşteri değeri yaratmada yenilik aracılığıyla olumlu etkilerin olduğu varsayımı altında bir model geliştirilmiştir. Çalışma endüstriyel firmalarla sınırlanmıştır. Türkiye’de sanayisi gelişmiş 12 il’deki 845 işletme üzerinde yapılmıştır. Verilerin analiz edilmesinde yapısal eşitlik modeli kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre; stratejik yönlülüklerin işletmelerin yenilik ve performansı üzerinde olumlu etkisinin olduğu saptanmıştır. Proaktif pazar yönlülük ile yenilik ve performans arasında olumlu bir ilişki bulunurken, tepkisel pazar yönlülük ile arasında anlamlı ve olumlu bir ilişki bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler
Pazar Yönlülük, Teknoloji Yönlülük, Rekabet Avantajı ve Yenilik

Abstract
This study aims to determine the effects of strategic orientations (market, entrepreneurial, and technology orientations) of firms on innovation and performance. A model is developed under the assumption that, with the help of innovations, strategic orientations have positive effects both on creating customer value and financial success. The study was limited with and questionnaires were completed by 845 industrial firms. The data was analyzed using a structural equation model. According to the results, strategic orientations have positive effect on innovation and performance. Although a positive relationship exist between innovation and performance and proactive market orientation, no significant and positive relationship was found between innovation and performance and reactive market orientation.

Keywords
Market Orientation, Technology Orientation, Competitive Advantage and Innovation

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri