• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Samsun İlinde Kırsal Göçün Tarımsal Mal Varlıklarına Etkisi
(The Effect of Agricultural Assets of Rural Migration in Samsun Province )

Yazar : Ahmet YULAFÇI  Murat SAYILI  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 699-722


Özet

Bu çalışmada, Samsun’da kırsal kesimden şehirlere doğru gerçekleşen göçün köylerdeki tarımsal mal varlıklarına etkisi araştırılmıştır. Çalışmada gerekli olan veriler anket yoluyla elde edilmiştir. Anket çalışması Samsun iline bağlı sekiz ilçenin 32 köyünde 128 hanede yapılmıştır. İlçe, köy ve haneler gayeli olarak seçilmiştir. Köyden göç eden hanelerin ise geride bıraktığı evlerin büyük bölümü yılın bazı dönemlerinde hane fertleri tarafından veya köyde kalan akrabalar tarafından kullanılmaktadır. Ahır, ağıl, samanlık gibi yapıların ise çoğu kapalı olup kalan kısmı köydeki akrabalar tarafından kullanılmaktadır. Traktör, pulluk vb. alet ve makinaların çoğu satılmış bir kısmı ise yılın bazı dönemlerinde hane reisi ya da çocukları tarafından kullanılmaktadır. Tarla, çayır ve meyve bahçesi gibi araziler ağırlıklı olarak göç eden kişinin kendisi ve köydeki akrabaları tarafından işlenmektedir. Sığır, koyun ve arı gibi hayvansal varlıklar ise çoğunlukla satılmıştır. Kullanılmayan atıl vaziyetteki varlıkların oranı binalarda %19-67, alet-makinelerde %11-25, tarla arazilerinde %8, meyve bahçelerinde ise %4’tür. Kırsal alanda tarımsal faaliyetlerin sürdürülebilirliği de dikkate alınarak özellikle genç nüfusun göç hızını azaltacak tedbirler alınmalıdır.Anahtar Kelimeler
Göç, Tarım, Köy, Kırsal, Nüfus, Samsun.

Abstract

In this study, the effect of migration from rural areas to urban areas, on agricultural assets is investigated in the villages of Samsun province. Questionnaires are used to compile the data required for the study. The survey consists eight districts of the province of Samsun in 128 households in 32 villages. Town, villages and households were selected as purposeful. Majority of the houses left behind by migrants are used by them or their relatives in some periods of the year. Most of the barns and corrals remain closed while the rest are used by relatives. Most of the tractors, plows, etc. have been sold or used by them or by their children during some periods of the year. Fields, meadows and orchard lands are mainly cultivated by the migrant or by the relatives in the village. Cattle, sheep and bees have mostly been sold. The proportion of idle assets is 19-67% for buildings, 11-25% for equipments, 8% for farm land and 4% for orchards. Taking into account the sustainability of agricultural activities in rural areas to reduce the rate of migration of young people in particular measures should be taken.Keywords
Immigration, Agriculture, Village, Rural, Population, Samsun

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri