• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefonlar İle İlgili Gereksinimlerinin Kano Modeli ile Analizi
(Analyzing Requirements about Smart Phones of College Students by Kano Model )

Yazar : Şeyma DEMİRBAĞ  Ertuğrul ÇAVDAR  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 17-44


Özet

Bu çalışmada, müşteri ihtiyaçlarının daha iyi anlaşılmasını ve söz konusu ihtiyaçların memnuniyet üzerindeki etkisinin ölçülmesini sağlayan Kano modeli ile akıllı telefonlar üzerine bir uygulama yapılmıştır. Akıllı telefonlar ile ilgili müşteri gereksinimleri Kano modeline göre incelenmiş ve Ki-Kare analizi ile üniversite öğrencilerinin ihtiyaç değerlendirmesinin demografik faktörlere göre farklılık gösterip göstermediği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nde gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın sonuçlarına göre belirlenen 15 gereksinimden 14'ü doğrusal kategoride 1 gereksinim ise heyecan verici kategoride değerlendirilmiştir. İşlemci kapasitesi, kamera özellikleri, ekran boyutu, RAM kapasitesi, internet bağlantı türü, 3G, bluetooth ve mp3 özellikleri açısından kadınlarla erkekler arasında farklılık olduğu, işletim sistemi, dâhili hafıza, dokunmatik ekran, görüntülü konuşma, radyo, GPS, klavye özellikleri açısından ise kadınlarla erkekler arasında bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır. Yaş faktörü açısından, sadece dokunmatik ekran ihtiyacının değerlendirilmesinin yaş gruplarına göre farklılık gösterdiği, diğer ihtiyaçların değerlendirilmesinde ise yaş grupları arasında farklılık olmadığı sonucuna varılmıştır.Anahtar Kelimeler
Kalite Yönetimi, Kano Modeli

Abstract

In this study, Kano Model, which provides understanding customer needs and the effects of these needs on satisfaction, is applied for smart phones. Customers’ needs about smart phones have been analyzed by using Kano Model and also it has been tried to determine whether college students’ needs vary according to demographic factors by using Chi-Square analysis. This study has been implemented at Van Yüzüncü Yıl University. According to the results of the study, 14 needs of totally 15 determined needs have been evaluated in a linear category while the other 1 need in exciting category. It has been revealed that there is difference between women and men in terms of the features of Processor capacity, camera, screen size, RAM capacity, the type of internet connection, 3G, Bluetooth and Mp3 while there is no difference between women and men in terms of the features of operating system, built-in memory, touch screen, video conversation, radio, GPS, keyboard. In terms of age factor, it has come to a conclusion that only in the evaluation of touch screen needs, it ranges according to age groups and in the evaluation of the other needs however; there is no difference according to age groups.Keywords
Quality Management, Kano Model

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri