• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Enflasyon ve Faiz Oranı Arasındaki Nedensellik İlişkisi: Türkiye Örneği
(The Causal Relationship between Inflation and Interest Rates: The Case of Turkey )

Yazar : Osman DEĞER  Buhari DOĞAN, Ömer EROĞLU  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 405-425


Özet

Bu çalışmada enflasyon ile faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi ele alınmıştır. 2003:01-2015:02 dönemleri arası enflasyon ve faiz oranları veri seti kullanılarak seriler arasındaki ilişki Granger Nedensellik analizi yöntemiyle tahmin edilmeye çalışılmıştır. Yapılan analiz sonucunda logaritması alınan seriler mevsimsel etkilerden arındırıldıktan sonra ADF ve Phillips-Perron Birim kök Testleri uygulanarak seriler durağan hale getirilmiştir. Granger nedensellik analizi yapıldıktan sonra Johansen Eşbütünleşme Analizi uygulanarak enflasyon ve faiz oranı arasındaki nedensellik ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. Analiz sonuçlarına göre enflasyondan faiz oranına doğru bir nedensellik ilişkisi varken, faiz oranından enflasyon oranına doğru bir nedensellik ilişkisinin olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Enflasyon, Faiz Oranı, Granger Nedensellik, Johansen Eşbütünleşme.

Abstract

In this study the casualty relation between the interest rates and inflation has been examined. By using the data series of the inflation and interest rates between the 2003:01-2015:02 periods, it has been tried to be estimated the relation between the series with the Granger casual analysis method. As a result of analysis the series being subtracted from logarithm, have been stabilized by applying the ADF and PP unit root tests after correcting seasonal effects. After the application of Granger casualty analysis the casualty relation between the inflation and interest rates has been tried to be explained by practicing Johansen cointegration analysis. According the result, it is seen that although there is not a casualty relation through the interest rates to inflation, there is a casualty relation from inflation to interest rates.Keywords
Inflation, Interest Rates, Granger Casualty, Johansen Cointegration.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri