• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Pazara Yönelik Kapasite Arttırıcı Stratejilerin Firmaların Performanslarına Etkisi: Lagos State Metropolis’te Seçilmiş Fast Food Restoranlarına İlişkin Bir Çalışma
(The Impact of Market Orientation as a Capacity Building Strategy on Firms Performance: A Study of Selected Fast Food Restaurants in Lagos State Metropolis )

Yazar : A. Rahim GANIYU  J.N. MOJEKWU, O. Salome IGHOMEREHO  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 45-60


Özet

Bu çalışma, Lagos’da karşı karşıya faaliyet gösteren yabancı fast food restoranları ile Nijerya restoranlarının pazara yönelik stratejilerini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışmada yararlanılan anketlerde niceliksel yöntem kullanılmıştır. Elde edilen verilere eşleştirilmiş t-testi ve regresyon analizi uygulanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre çevresel ve yönetimsel faktörler göz önüne alındığında Nijerya’da faaliyet gösteren yabancı fast food restoranları Nijerya restoranlarına oranla birimler arası çok daha organize olmuş bir yapıdadır. Çalışmadan elde edilen bir diğer sonuca göre pazara yönelik stratejiler ve birimler arası dinamikler bağlamında sadece çevresel faktörler belirleyici durumdadır. Çalışmadan elde edilen temel bulgulardan bir tanesi de pazara yönelik geliştirilen stratejiler iş performansını arttırmaktadır. Bu durumda fast food restoranları büyüme ve rekabet oranlarını arttırabilmek için pazara yönelik stratejiler geliştirmelidirler.Anahtar Kelimeler
Fast Food Restoranları, Pazar Yönelimi, Kapasite Geliştirme, Firma Performansı.

Abstract

This paper examines market orientation practices of foreign fast food restaurants vis-à-vis Nigerian restaurants in Lagos State and the impact on their performance. The study employed survey research design using quantitative approach. The collected data were analyzed using mean, paired sample test and regression analysis. It was found that fast food restaurants in Nigeria practice all dimensions of market orientation and when foreign restaurants were compared with those of Nigerians, it was discovered that foreign restaurants practice more of inter-departmental dynamics while local restaurants are better off in organizational system, environmental factors and management factors. It was also found that only environmental factors in market orientation and inter-departmental dynamics have significant impact on their performance. On the basis of the findings of the study, the researchers conclude that market orientation is important to enhance business performance. On this note, fast food restaurants operators must adopt market orientation strategies to enhance their growth and competitiveness.Keywords
Fast Food Restaurants, Market Orientation, Capacity Building, Firm Performance.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri