• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kalkınma ve Yatırım Bankalarının Performansları Açısından Değerlendirilmesi: Türkiye Ölçeği (2002-2012)
(Evaluation of Development and Investment Banks in Terms of Performance: Scale of Turkey (2002-2012) )

Yazar : Selahattin KOÇ  Aziz BAĞCI, Kasım Can IŞIK  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 227-256


Özet

Globalleşmenin etkisiyle finansal piyasalar kendilerini sürekli geliştirerek yeni işlevler ile etkin bir biçimde varlıklarını sürdürmektedirler. Özellikle II. Dünya savaşından sonra kurulan ve finansal sistem içerisinde yer alan Kalkınma ve Yatırım Bankaları (KYB) da faaliyet alanlarını genişleterek bu sürecin dışında kalmamışlardır. Bu grup bankalar, ülkemizde de sermaye piyasasının oluşumuna ve gelişimine katkılar sunmuştur. Sanayileşmeyi destekleyerek, teknik danışmanlık yaparak, işletmelerin rehabilitasyon sürecine katılarak ve onların halka arzlarını gerçekleştirerek, sermaye piyasalarının gelişmesine öncülük etmişlerdir. KYB’lerin performans ve performans devamlılıklarının ölçülmeye çalışıldığı bu çalışmada açıklanan değişkenler olarak ROA ve ROE kullanılmıştır. Veriler 2002-2012 yıllarını kapsayan yıllık verilerden oluşmaktadır. Çalışmadan çıkan sonuca göre, ROA (Aktif Karlılık) ve ROE (Özkaynak Karlılığı) açıklanan değişkenleri yabancı sermayeli kalkınma ve yatırım bankları grubunda uzun dönemde performans sürekliliği göstermiştir. Kamu Sermayeli Kalkınma ve Yatırım Bankaları’nda sadece ROA’ya göre, Özel Sermayeli Yatırım ve Kalkınma Bankaları’nda ise sadece ROE’ye göre uzun dönemde performansın olduğu tespit edilmiştir.Anahtar Kelimeler
Kalkınma ve Yatırım Bankaları, Bankacılık Sektörü Performansı.

Abstract

Financial markets are continually improving with the impact of globalization and efficiently exist with new functions. Development and Investment Banks established and appeared in financial system right after World War II, have not stayed out the process as they enlarged their field of activity. These banks also contributed to the establishment and development of capital market in Turkey. They pioneered that development by supporting the industrialization, mentoring technically, participating to the rehabilitation process of the companies and realizing the public flotation. In this study aiming to measure the performance and performance continuity of these banks, ROA and ROE were used as explained variables. The data was formed by the annual data between 2002-2012. The results stated that ROA and ROE have shown performance continuity in long term at investment banks group. It is also retained that the development and investment banks with public capital have performance in long term with regard to ROA while banks with private capital have performance with regard to ROE.Keywords
Development and Investment Banks, Performance of Banking Sector.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri