• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Rekabet Değerlendirme Yaklaşımları ile Rekabet Dinamiklerinin Ampirik Analizi: 1997-2014 Yılları için Türk Bankacılık Sektörü
(Empirical Analysis of Competition Dynamics By Competition Determination Approaches: Turkish Banking Sector For 1997- 2014 )

Yazar : Utku ALTUNÖZ    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 667-680


Özet

Diğer iktisadi kesimlerle olan karmaşık ve yakın ilişkisinden dolayı bankalarda oluşabilecek sorunlar tüm ekonomiye yansıdığından, bankacılık sektörünün piyasa yapısı ve rekabet ortamı her zaman ilgi odağı olmuştur. İş dünyası giderek artan bir rekabetle karşı karşıyadır. Firmaların varlığını sürdürmesi rekabet edebilme gücüne ve üstünlüğüne bağlı görünmektedir. Rekabet üstünlüğü sağlamanın yolu ise rekabet stratejisi geliştirmektir. Çalışmanın amacı Türk Bankacılık sisteminin rekabet yapısının ve piyasa koşullarının 1997-2014 yılları için incelenmesidir. Bankacılık rekabet konusunda birçok bilimsel çalışma bulunmasına rağmen, Lerner indeksi ile yapılan çalışma sayısının yok denecek kadar azdır. Bu nedenle çalışmada Lerner İndeksi kullanılmaktadır. Lerner indeksinin banka ölçeğindeki belirleyicilerinin tespiti, Panel Veri Analizi ile gerçekleştirilmiştir. Analiz sonucu Türk Bankacılık Sektöründe rekabetçi davranış üzerinde etkili olan faktörlere ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Bankacılık, Lerner Endeksi, Panel Data Analizi.

Abstract

Due to the complex and close interaction of banks with other economic units, any trouble in banking sector might have repercussion on the whole economy which makes the market structure and competition in banking sector as a cynosure. Business world is facing with gradually increasing competition. It seems that the existence of firms depends on the power and the advantage of their competitiveness. The purpose of this study is to analyze the competition structure and the market conditions of Turkish banking system for the periods 1997-2014. Despite the existence of a number of studies about competition in banking sector, there is still a lack of the studies which has been done with Lerner's Index. Due to this fact, Lerner’s Index is used in this study. Bank level determinants of Lerner Index are analyze using Panel Data Regression Method and were reached of actors effecting competitive behavior in Turkish Banking Sector.Keywords
Banking, Lerner Index, Panel Data Analysis.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri