• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kamu Mali Yönetiminin ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine Entegrasyonu
(Integration of Public Finance Administration into ISO 9001 Total Quality Management )

Yazar : Hakan KİTAPÇI  Ömer ERDOĞAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2012-1
Sayfa : 39-61


Özet
Tarihsel süreç içinde birbirlerinden farklı gelişme göstermelerine rağmen günümüzde Toplam Kalite Yönetimi (TKY) ve İç Denetim karşılıklı etkileşim içinde olan ve birbirinin gelişimine katkı sağlayan iki ayrı yönetim kavramıdır. TKY maliyetleri düşürerek kalitenin iyileştirilmesini ve müşteri memnuniyetinin artırılmasını amaçlayan insan odaklı bir yönetim anlayışıdır. İç Denetim, etkinlik ve verimliliğin artırılması hususunda üst yönetime güvence ve danışmanlık sağlayan bir yönetim fonksiyonudur. Çalışmada, Kamu mali yönetimi ve TKY’nin birbiri ile ilişkisi, birbirini etkileme şekli ve boyutu literatür taranarak ortaya konmuş, KMYKK çerçevesinde uygulama esasları irdelenmiştir. Çalışmada riski, IT sistemlerini, iç kontrol süreçlerini, çevre ile ilişkileri, performansı ve kaliteyi değerlendiren iç denetim, bir yönetim felsefesi olan TKY içindeki yeri ve rolü ile değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler
ISO 9001, Kamu mali yönetimi.

Abstract
In Chronology; although they show different progress from each others, today Total Quality Management (TQM) and Internal Auditing are two management concepts that are in mutual interaction and provide help for development of each other. TQM is a human based management concept that aims to increase customer satisfaction and enhance quality with decreasing cost in organizations. Internal Auditing is an independent, objective assurance and consultancy action on organization’s efficiency, productivity and accordance with laws and regulations. In this study; interrelation of public financial administration and TQM, how they interact each other and their size are displayed with searching lots of related scientific resources and a sample from public is given about application. In this study internal auditing is accepted as a management philosophy which has an important in TQM, and also which Exhausted risk, IT systems, internal Auditing Process, relationship with environment, performance and quality. At the end of study we can easily say that the new financial system realizes the ISO 9001 standards a high degree.

Keywords
ISO 9001, Public finance administration.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri