• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Örgütsel Yapılanmadaki Gizli Bileşen: Cinsiyet
(Secret Component in Organizational Structure: Gender )

Yazar : Emine ÇETİNEL  Rana ÖZEN KUTANİS  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 61-86


Özet

Kadınlar, son yıllarda tarih boyunca hiç olmadıkları kadar yoğun bir şekilde çalışma hayatında yer almaktadırlar. Nitekim günümüz örgütlerinde artık işgücünün yarısını erkekler oluşturuyorsa neredeyse diğer yarısını da kadınlar oluşturmaktadır. Bununla birlikte, halen çalışma yaşamının ve örgütlerin eril bir yapı sergilemeye devam ettiğini ileri süren pek çok araştırmacı bulunmaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı örgütlerdeki işlerin ve pozisyonların cinsiyet temelinde yapılandığı tezini iş ilanları vasıtasıyla araştırmaktır. Çalışma kapsamında, 2013 Şubat ayında www.kariyer.net sitesinde bankacılık sektöründeki yöneticilik pozisyonuna ait yayınlanan 158 iş ilanı içerik analizine tabi tutulmuştur. Yapılan analizler sonucu iş ilanlarının belirli cinsiyet özelliklerini ön plana çıkaracak şekilde hazırlandığı bulgulanmıştır.Anahtar Kelimeler
Cinsiyet, Toplumsal Cinsiyet, Erillik/Dişillik, İş İlanları.

Abstract

During last decades women have become involved in work life much more than any other time before in history. Thus, in most of today’s organizations men and women share the halves of the workforce. Besides, there are still lots of researcher who claim that organizations and work life have masculine structure. In this context the aim of this study is to look for evidence through job advertisements that the jobs and positions in organizations are settled based on gender. In this scope, 158 management position job advertisements published in February 2013 for banking sector in web site www.kariyer.net have been analyzed for their contents.. Performed analysis shows that job advertisements are prepared in a way that they bring out decisive gender specialties.Keywords
Sex, Gender, Feminity/Masculunity, Job Advertisements.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri