• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


İş Rolü Belirsizliğinin İşyerindeki Erteleme Alışkanlığı (Prokrastinasyon) Üzerine Etkisi: Hizmet Sektörüne Yönelik Bir Araştırma
(The Effect of Work Role Ambiguity on Workplace Procrastination: A Research on the Service Industry )

Yazar : Guzel SADYKOVA    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 87-112


Özet

Bu çalışmanın amacı, iş rolü belirsizliğinin işyeri prokrastinasyonu üzerine olan etkisini araştırmaktır. Çalışmada iş rolü belirsizliği; iş yöntemi belirsizliği, iş planlaması belirsizliği ve performans değerlendirme standartlarına ilişkin belirsizlik boyutlarıyla ifadelendirilmiştir. İşyeri prokrastinasyonu, davranışsal prokrastinasyon ve kararsal prokrastinasyon boyutlarıyla temsil edilmiştir. Araştırmada anket yöntemi kullanılmış olup, anketler hizmet sektörü çalışanlarına uygulanmıştır. Araştırmanın bulgularına göre, iş rolü belirsizliği boyutları ile işyeri prokrastinasyonu boyutları arasında pozitif yönlü ve anlamlı bir ilişki ve iş rolü belirsizliğinin işyeri prokrastinasyonu üzerinde pozitif yönde bir etkisi olduğu anlaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
İş Rolü Belirsizliği, Sosyo-duygusal Belirsizlik, İşyeri Prokrastinasyonu, Erteleme Alışkanlığı

Abstract

The aim of this study is to research the effect of work role ambiguity on workplace procrastination. Work role ambiguity was represented with work method ambiguity, work scheduling ambiguity and performance evaluation standards ambiguity aspects in this study. Workplace procrastination was expressed with behavioral procrastination and decisional procrastination aspects. It was used the survey method at this study and the surveys were administered to employees of the service industry. According to the research results, it was proved that there is a positive and significant relationship between the aspects of work role ambiguity and workplace procrastination. Moreover, it was found that there is a positive effect of work role ambiguity on workplace procrastination.Keywords
Work Role Ambiguity, Socioemotional Ambiguity, Workplace Procrastination, the Habit of Postponing

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri