• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Psikolojik Sermayenin Örgütsel Bağlılık ve İş Tatmini Tutumları Üzerine Etkisi: Bosnalı Öğretmenler Üzerine Bir Araştırma
(The Effects of the Organizational Psychological Capital on the Attitudes of Commitment and Satisfaction: A Research on Bosnian Teachers )

Yazar : H. Nejat BASIM  Metin OCAK, Murat GÜLER  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 113-130


Özet

Çalışanların gelişimsel pozitif psikolojik durumunu ifade eden psikolojik sermaye, son yıllarda örgütsel araştırmalar tarafından üzerinde önemle durulan bir konu haline gelmiştir. Örgütler; arzulanan çıktılar sağlaması nedeniyle psikolojik sermayelerini geliştirmeye, kendilerine özgü hale getirmeye çalışmaktadırlar. Bu kapsamda araştırmanın amacı, örgütler için arzulanan çıktılar arasında olan çalışanların örgütsel bağlılık ve iş tatmini tutumları üzerine örgütsel psikolojik sermayenin alt boyutları olan umut, iyimserlik, öz yeterlilik ve psikolojik dayanıklılığın etkisinin test edilmesidir. Bu maksatla Bosna’da görev yapan 215 Bosnalı Öğretmenden anket tekniği ile elde edilen veriler yapısal eşitlik modeli ile analiz edilmiştir. Analiz sonucunda örgütsel psikolojik sermayenin sadece iyimserlik alt boyutunun iş tatmini ve örgütsel bağlılık üzerinde olumlu etkilerinin olduğu bulgusuna ulaşılmış ve sonuçlar literatür ışığında tartışılmıştır.Anahtar Kelimeler
Psikolojik Sermaye, Örgütsel Bağlılık, İş Tatmini, Yapısal Eşitlik Modeli

Abstract

Psychological Capital, defined as individual’s developmental and positive psychological states, has become popular subject of organizational studies recently. Organizations have been working to improve their psychological capital and to make it unique since this helps them to produce desired outputs. In this respect, the purpose of this study is to test the effects of hope, optimism, self-efficacy and resilience sub dimensions of organizational physiological capital on the attitudes of organizational commitment and job satisfaction of the workers. The survey method was used with using a questionnaire. Data were collected from 215 Bosnian Teachers working in Bosnia and analyzed via structural equation modeling. Results of the analysis revealed that only optimism had positive effects on organizational commitment and job satisfaction. All these results were discussed in the light of the findings in the literature.Keywords
Psychological Capital, Organizational Commitment, Job Satisfaction, Structural Equation Modeling

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri