• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


CO2 Emisyonu ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişki: Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika için Panel Veri Analizi
(The Relationship between CO2 Emission and Economic Growth: Panel Data Analysis for India, China, Brazil and South Africa )

Yazar : Nurgün TOPALLI    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 427-447


Özet

Bu çalışmada Hindistan, Çin, Brezilya ve Güney Afrika ülkelerinde CO2 emisyonu ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki 1980-2010 dönemi için panel eşbütünleşme testi ve panel nedensellik analizi kullanılarak incelenmiştir. Çalışma sonuçları bu ülkelerde ekonomik büyümedeki %1’lik artışın CO2 emisyonunu yaklaşık %0.55 oranında yükselttiğini göstermiştir. Ayrıca ülkelerin bireysel sonuçlarına göre bu ülkelerde ekonomik büyüme ile birlikte CO2 emisyonunda ciddi artışların olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin Brezilya’da, Çin’de, Hindistan’da ve Güney Afrika’da ekonomik büyümede %1’lik artış CO2 emisyonunu sırasıyla yaklaşık %1, %0.5, %0.9, %0.6 oranında artırmaktadır. Panel Vecm nedensellik testi sonuçlarına göre hem kısa dönemde hem de uzun dönemde ekonomik büyümeden CO2 emisyonuna doğru tek yönlü nedensellik olduğu tespit edilmiştir. Bu ülkelerin çevre politikalarında daha temiz enerji kaynaklarına yer vermeleri gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
CO2 Emisyonu, Ekonomik Büyüme, Panel Eşbütünleşme Testi, DinamikSur, Panel VECM Nedensellik.

Abstract

In this study, the relationship between CO2 emission and economic growth is investigated in India, China, Brazil and South Africa countries for the period 1980-2010, using panel cointegration test and panel causality analysis. The results indicate that in these countries the increase of GDP by 1% raises CO2 emission almost by 0.55%. Furthermore, according to countries individual results it is observed that CO2 emission is increasing with economic growth in these countries. For instance, in Brazil, in China, in India and in South Africa, increasing in economic growth by 1% raises CO2 emission respectively by 1%, 0.5%, 0.9%, 0.6%. With regard to panel causality test in both short run and long run there is unidirectional causality running from economic growth to CO2 emission. These countries should give place to more clean energy resources in their energy policy.Keywords
CO2 Emission, Economic Growth, Panel Cointegration Test, DynamicSur, Panel VECM Causality.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri