• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Gelişmekte Olan Ülkelerin Makro Performanslarının AHP ve TOPSIS Yöntemleri ile Karşılaştırılması
(Comparison of Developing Countries’ Macro Performances with AHP and TOPSIS Methods )

Yazar : Kemal EYÜBOĞLU    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 131-146


Özet

Bu çalışmada gelişmekte olan ülkelerin (Türkiye, Polonya, Meksika, Şili, Malezya, Macaristan, Endonezya, Çin, Arjantin ve Brezilya) 2003-2013 yılları arasındaki makroekonomik performanslarının karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Performans ölçümünde, ekonomik büyüme, enflasyon oranı, işsizlik oranı ve cari işlemler dengesi/GSYİH kriterleri esas alınmıştır. Çalışmada öncelikle AHP yöntemi kullanılarak ağırlığı en fazla olan kriter belirlenmiş, daha sonra TOPSİS yöntemi uygulanarak gelişmekte olan ülkelerin performansları sıralanmıştır. Yapılan analizler sonucunda çalışmada yer alan ülkeler arasında en yüksek performans gösteren ülkelerin Malezya ve Çin olduğu belirlenmiştir. Türkiye ise 2003 yılında 5. sırada yer alırken, 2013 yılı itibariyle 10 ülke arasında en son sırada yer almıştır.Anahtar Kelimeler
Gelişmekte Olan Ülkeler, Makro Performans, AHP, TOPSİS

Abstract

Study is aimed to compare the macroeconomic performances of developing countries (Turkey, Poland, Mexico, Chile, Malaysia, Hungary, Indonesia, China, Argentina and Brazil) for the period 2003-2013. In performance measurement, economic growth, inflation rate, unemployment rate and the current account balance/GDP indicators are used. AHP is used for determination the weight of criteria. Then, TOPSIS method is used for ranking the performances of developing countries. Findings show that Malaysia and the China have the best performed economies and generally they ranked either 1st or 2nd. While Turkey is ranked 5th in 2003, by year 2013 Turkey is at the last rank.Keywords
Developing Countries, Macro Performance, AHP, TOPSIS

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri