• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yeşil Ekonomi Düşüncesi Ve Mali Politikalar
(The Idea of Green Economy for Sustainable Development and Fiscal Policies )

Yazar : Arman Zafer YALÇIN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 749-775


Özet

Günümüzde dünya ekonomisi, çevresel tahribatın doğal bir sonucu olarak ortaya çıkan küresel ısınma ve iklim değişikliği riskine karşı sürdürülebilir bir ekonomiyi ve yaşamı yeniden oluşturma arayışı içindedir. Bu bağlamda sürdürülebilir kalkınma, doğal kaynakların daha etkin kullanımı ve gelecekte daha güvenli bir yaşamı kurmak için çok önemli bir adımı ifade etmektedir. Yeşil ekonomi ise, sürdürülebilir kalkınmanın yol haritası niteliğini taşımaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için yeşil ekonomiye geçiş sürecinde mali politikalar anahtar bir role sahiptir. Yeşil ekonomi ve onun iktisadi çerçevesini oluşturan Yeşil Yeni Düzen, dünya genelinde bütün ekonomik faaliyetlerin çevresel amaçlarla yeniden tasarlanması gerektiğini savunur. Bunun için de, gerek küresel düzeyde, gerekse de tek tek ülkeler düzeyinde mali politikaların çevreyi önceleyen bir bakış açısıyla yeniden ele alınması gerekmektedir.Anahtar Kelimeler
Çevre, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Ekonomi

Abstract

Today world economy is in pursuit of having a sustainable economy and regenerating the life against the risk of climate change and global warming, which is a natural result of ecocide. Within this context sustainable development means a crucial leap to utilize natural resources more efficiently and to establish a safer life in the future. Green economy has the characteristics of the course of action for a sustainable development. Fiscal policies have a key role for sustainable development during transition to green economy. New Green Order, which constitutes green economy and its framework, claims that all economic activities around the world needs being re-organized for environmental purposes. Therefore, fiscal policies should be reconsidered with a perspective prioritizing environment both in global level and countries level.Keywords
Environment, Sustainable Development, Green Economy

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri