• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Ücret Teorileri ve Türkiye İşgücü Piyasaları İçin Uygulanabilir Bir Ücret Modeli Önerisi
(Wage Theories and An Applicable Wage Model Proposal For Turkey's Labour Markets )

Yazar : Abdülkadir TIĞLI  M.Veysel KAYA  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 501-523


Özet

Uluslararası emek piyasalarının genel olarak iki blok halinde kutuplaştığı kabul edilirse; ücretlerin iktisadi ve sosyal boyutlarının ele alınması isabetli olacaktır. Çalışanlarla işverenler arasında adeta bir mücadele haline bürünen bu ayrım, ücretlerin adil bir şekilde düzenlenmesi konusunda pek çok iktisatçıyı yeni formüller geliştirmeye itmiştir. Ne var ki, çalışma ekonomisi literatüründe tali aktörler olarak emek piyasalarında çalışan ve işverenler dışında devlet ve sendikaların varlığını kabul etmek gerekir. Bu tali aktörlerin emek piyasalarından paylarını almaları, ekonominin dengesini dörtlü bir saç ayağına oturtmaktadır. Bugüne kadar ortaya konulmuş olan doktriner açıklamalar ışığında, oluşabilecek çok boyutlu ve çok fonksiyonlu bir ücret modeli, emek piyasalarındaki bu dört aktör bazında ulaşılabilecek bir dengeye katkıda bulunacaktır.Anahtar Kelimeler
Wage Theories, Elements of Wage, Efficiency Wage Models.

Abstract

Overall, if the labour markets would be accepted as two polarized blocks, surveying the economic and social dimensions of wages will be pertinent. It has become a confliction between employers and employes, shuttered in this distinction, a fair regulation of wages for many economists were forced to detect new formulas. However, in the labour economics literature such secondary actors employes and employers; have to accept the existence of government and unions. These secondary actors acquirement from labour markets seat the economic balance on a quartet trivet. So far, in observance of the doctrinal explanation that it can be obtained is a multi-dimensional and multi-functional wage model on the basis of four actors in the labour market can be reached will contribute to the balance.Keywords
Ücret Teorileri, Ücretin Unsurları, Etkin Ücret Modelleri.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri