• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Bulanık Topsis ve Bulanık Dematel ile Sigorta Firmaları Performans Analizi
(The Performance Analysis of Fuzzy Topsis And Fuzzy Dematel Methods Into Insurance Companies )

Yazar : Abdullah ÖZÇİL  İrfan ERTUĞRUL  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 175-200


Özet

Yaşam süresi boyunca insanların ve işletmelerin yaptığı seçimler olumlu veya olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir ve bireyler maksimum fayda sağlayacak kararları vermeye ihtiyaç duymaktadırlar. Karar verme, alternatifler arasından maksimum faydayı sağlayacak alternatifi seçmektir. Böylece Karar verme sürecindeki konuya ilişkin en uygun karar verme yöntemini kullanmak önemli bir konu haline gelmektedir. Bu çalışmada İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmekte olan yedi sigorta şirketinin mali tabloları kullanılarak, şirketlerin mali performansları iki tane bütünleşik çok kriterli karar verme yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada ilk olarak performans oranlarına ait ağırlıklar Bulanık DEMATEL yöntemi ile belirlenmiştir. Daha sonra TOPSIS ve Bulanık TOPSIS yöntemleri Bulanık DEMATEL yöntemi ile birlikte uygulanarak, farklı iki bütünleşik yöntem çok kriterli karar verme sürecine uygulanmıştır. Her iki yöntem sonucu elde edilen performans sıralama puanları 2008 – 2014 yılları arasında şirketlerin derecelendirilmesinde ve iki farklı yöntemin karşılaştırılmasında kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda TOPSIS ve DEMATEL yöntemi ile elde edilen sonuçların tutarlı olduğu gözlemlenmiştir. Örneğin; TOPSIS ve DEMATEL metodu ile 2014 yılı için tercih sıralaması AVIVA>AKGRT>ANHYT>ANSGR>YKSGR>RAYSG>GUSGR şeklinde bulunmuştur.Anahtar Kelimeler
Bulanık DEMATEL - TOPSIS, ÇKKV, Performans Analizi, Sigorta Sektörü

Abstract

Choices of businesses and humans during life may bring positive or negative results and people need to make decisions with optimal benefits. Decision-making is to choose an alternative with the maximum benefits among alternatives. So, using the most appropriate decision-making method is becoming an important issue in decision-making process. In this study, By using the financial charts of seven insurance companies, Trade on Turkey-Istanbul Stock Exchange and financial performance of companies are analyzed with two integrated Multi-Criteria Decision Making (MCDM) methods. In this study, firstly the weights of performance ratios are determined by Fuzzy Decision Making Trial and Evaluation Laboratory (Fuzzy DEMATEL) method. Secondly, while applying Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) and Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (Fuzzy TOPSIS) together with Fuzzy DEMATEL, two different integrated methods are applied to MCDM process. Performance order scores from both methods are used for the rates of companies by 2008 - 2014 and for a comparison of two different methods. In conclusion, it was observed that the results obtained are consistent with Topsis and DEMATEL methods. For example preference ranking for 2014 with TOPSIS and DEMATEL methods has been found as AVIVA > AKGRT > ANHYT > ANSGR > YKSGR > RAYSG > GUSGR.Keywords
Fuzzy DEMATEL-TOPSIS, MCDM, Performance Analysis, Insurance Industry

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri