• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan İle İlişkileri
(Russian Federation’s Relations with Azerbaijan )

Yazar : Burçin CANAR    
Türü :
Baskı Yılı : 2
Sayı : 2012-1
Sayfa : 21-38


Özet
Bu çalışma, ikinci “Büyük Oyun”un esas oyuncularından biri olan Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan ile ilişkilerini incelemektedir. Dağlık Karabağ sorunu, Hazar’ın statüsü ve boru hatları mücadelesi hem Azerbaycan’ın iç ve dış politikasını hem de Moskova-Bakü ilişkilerini etkilemektedir. Bu nedenle çalışmada, Rusya Federasyonu’nun Azerbaycan ile ilişkileri bu sorunlar çerçevesinde incelenecektir. Bölgede iki rakip gruptan söz edilmektedir (bir tarafta Rusya Federasyonu-Ermenistan-İran, diğer tarafta ABD-Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan). Çalışmada bu gruplaşma, Rusya Federasyonu-Azerbaycan ilişkileri çerçevesinde tartışılacaktır. Bu çalışma bölgede böyle bir gruplaşmanın olmadığını ileri sürmektedir.

Anahtar Kelimeler
Güney Kafkasya, “Büyük Oyun”, Rusya Federasyonu, Azerbaycan, Hazar.

Abstract
This article examines the relations of the Russian Federation, that is one of the main players of the second “Great Game”, with Azerbaijan. Nagorno Karabakh issue, legal status of the Caspian and struggle for the pipelines influence both internal and foreign policies of Azerbaijan as well as the relations between Moscow and Baku. Therefore, Russian Federation’s relations with Azerbaijan will be examined within the context of these problems. It is mentioned that there are two rival groups in the region (Russian Federation-Armenia-Iran on the one side and USA-Turkey-Azerbaijan-Georgia on the other). This group will be discussed in this article by examing the relations between Russian Federation and Azerbaijan. This article argues that there are no such rival groups in the region.

Keywords
Southern Caucasus, “Great Game”, Russian Federation, Azerbaijan, Caspian.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri