• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türk İmalat Sanayi Firmalarının Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörlerin Analizi
(Analyzing the Factors That Influence Capital Structure of Turkish Manufacturing )

Yazar : Hümeyra BURUCU  Turan ÖNDEŞ  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 201-225


Özet

Sürdürülebilir kârlılığı hedefleyen tüm şirketler için atılması gereken ilk adım etkin oluşturulmuş bir borç- özkaynak yapısıdır. İlgili literatüre katkı sunmayı amaçlayan bu çalışmada Türk imalat sanayi firmalarının sermaye yapısı kararlarını etkileyen firma düzeyinde faktörler Finansal Hiyerarşi ve Dengeleme Teorisi kapsamında incelenmiştir. Çalışmada 1990-2014 döneminde Borsa İstanbul’da kesintisiz işlem gören 50 adet firmaya ait veriler Dinamik Panel Veri Analizi ile incelenmiştir. Çalışmada bağımsız değişkenlerden firma büyüklüğü, varlık yapısı, kârlılık ve cari oranın borçlanma üzerinde negatif etkisi bulunmuşken; büyüme oranı ve büyüme fırsatlarının pozitif etkisi olduğu tespit edilmiştir. Firma riski değişkeni ise tüm modellerde istatistiki olarak anlamsız çıkmıştır. Sonuç olarak Türk İmalat sanayi firmalarının borçlanma davranışlarının kısa ve uzun vadede ağırlıklı olarak Finansal Hiyerarşi Teorisi ile uyumlu olduğu söylenebilir.Anahtar Kelimeler
Sermaye Yapısı, Finansal Hiyerarşi Teorisi, Dinamik Panel Veri Analizi

Abstract

The first step to be taken for all companies that target sustainable profitability is an debt-equity structure was effective created. In this study, which aims at contributing to the related literature, the firm level factors that affect the capital structure decisions of Turkish manufacturing firms were analyzed in the scope of the Financial Hierarchy and Trade of Theory. In this study, the data that belongs to 50 manufacturing firms uninterruptedly traded in Istanbul Stock Exchange from 1990 to 2014 were analyzed with dynamic panel data method. Accordingly, it was found that while some independent variables such as firm size, asset structure, profitability and current ratio have a negative effect on borrowing, growth rate and growth opportunities have a positive effect on it. The firm risk variable was found as meaningless statistically in all models. As a result, it can be stated that loan behavior of firms is predominantly compatible with Financial Hierarchy TheoryKeywords
Capital Structure, Financial Hierarchy Theory, Panel Data Analysis

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri