• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Kredilerin GSYİH'ye Oranı Açığı ve Sistemik Banka Krizleri Arasındaki İlişki: Türkiye Örneği
(Relationship between the Credit-to-GDP Gap and Systemic Banking Crisis: The Case of Turkey )

Yazar : K. Batu TUNAY    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 681-697


Özet

Çalışmada Türkiye’nin 1960-2013 dönemi yıllık verileri kullanılarak iki aşamalı bir analiz yapılmıştır. Önce Hodrick-Prescott, Band-Pass filtreleri ile Gözlenemeyen Değişken Modeli kullanılarak alternatif kredi açığı hesaplamaları yapılmış ve bunların performansları karşılaştırılmıştır. Ulaşılan bulgular, gözlenemeyen değişken modeline dayanan kredi açığının tahmininin diğerlerine oranla daha başarılı olduğunu göstermiştir. İkinci aşamada, logit kullanılarak ele alınan dönemde Türkiye’de yaşanmış bankacılık krizleri analiz edilmiştir. İkili değişken olarak tanımlanan sistemik krizler ve tüm bankacılık krizleri ayrı ayrı modellenmiş ve bu modellerde açıklayıcı değişken olarak ilk adımda tahmin edilmiş olan kredi açığı dizisi kullanılmıştır. Sonuçlar, kredi açığındaki artışların hem sistemik hem de sistemik olmayan bankacılık krizi meydana gelme olasılığını arttırdığı yönündedir.Anahtar Kelimeler
Kredilerin GSYİH Oranı Açığı, Bankacılık Krizleri, Gözlenemeyen Değişken Modelleri

Abstract

In this study, a two-step analysis has been done by using the annual data of Turkey's 1960-2013 periods. First, alternative credit-to-GDP gap calculations were made by using Hodrick-Prescott, Band-Pass filters, and Unobserved Components Model and their performances were compared. Reached findings showed that the credit-to-GDP gap estimations based on the Unobserved Components Model is more successful compared to others. In the second step, banking crisis experienced in Turkey in the studied period has been analysed based on Logit Model. Systemic crises and all banking crises defined as a binary variable were modelled separately. In these models, credit-to-GDP gap estimated in the first step were used as explanatory variable. The results show that the growth in the credit-to-GDP gap increases the probability of occurrence of both systemic and non-systemic banking crises.Keywords
Credit-to-GDP Gap, Banking Crisis, Unobservable Component Models

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri