• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye’de Sağlık Değişkenlerinin Turizm Gelirine Etkisi: Çoklu Yapısal Kırılmalı Bir Analiz
(An Analysis with Multiple Structural Breaks Impact on Tourism Revenues of Health Variable )

Yazar : Nur AYDIN  İsmet GÖÇER  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 777-800


Özet

Çalışmada Türkiye’de sağlık değişkeni olan doktor sayısı ve sağlık harcamalarının turizm gelirine etkisi, 1975-2013 dönemi verileri kullanılarak analiz edilmiştir. Serilerin durağanlığı; Kapetanios (2005) çoklu yapısal kırılmalı birim kök testiyle incelenmiş ve serilerin I(1) olduğu tespit edilmiştir. Seriler arasındaki eşbütünleşme ilişkisi; Maki (2012) çoklu yapısal kırılmalı eşbütünleşme testiyle incelenmiş ve serilerin eşbütünleşik olduğu görülmüştür. Seriler arasındaki nedensellik ilişkilerinin varlığı; Toda ve Yamamoto (1995) yöntemiyle araştırılmış ve turizm gelirleri ve doktor sayısı arasında çift yönlü, sağlık harcamalarından turizm gelirlerine doğru ise tek yönlü bir nedensellik ilişkisi bulunmuştur. Seriler arasındaki uzun ve kısa dönem ilişkileri; FMOLS yöntemiyle tahmin edilmiş ve uzun dönemde doktor sayısındaki ve sağlık harcamalarındaki %1’lik artışların turizm gelirini sırasıyla %2.2 ve %0.54 oranında arttırdığı görülmüştür.Anahtar Kelimeler
Sağlık Turizmi, Çoklu Yapısal Kırılmalı Analiz.

Abstract

In study; the determinants of health tourism in Turkey, was analyzed for 1975-2013 periods. Stationarity of the series was tested by Kapetanios (2005) unit root test with multiple structural breaks, it was found that the series are I(1). Existence causality among the series was tested via Toda and Yamamoto (1995) and two way causality between tourism revenue and number of doctor and one way causality from health expenditure to tourism revenue determined. Cointegration between series was tested by Maki (2012) cointegration test with multiple structural breaks and it was seen that the series are cointegrated. Long and short term relations among series were estimated by FMOLS method and it is seen that a 1% increase in number of doctors and health expenditure increases tourism revenue by 2.2% and 0.54% respectively.Keywords
Health Tourism, Analysis with Multiple Structural Breaks

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri