• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Küreselleşmenin Büyümeye Etkisi: Güney Kore Örnekleminde Eşbütünleşme Analizi
(The Effect of Globalization on Growth: Cointegration Analysis for the Sample of South Korea )

Yazar : Buhari DOĞAN  Muhlis CAN  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 197-220


Özet

Bu araştırmada, küreselleşme (KOF Economic Globalization, Social Globalization and Overall Index) ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki Engel-Granger eşbütünleşme testi ile 1970-2012 yılları arası için Güney Kore örnekleminde incelenmiştir. Araştırmada küreselleşmenin üç farklı boyutunu ele alınmıştır. Araştırma neticesinde ekonomik, sosyal ve bir bütün olarak küreselleşmenin büyümeye pozitif etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.Anahtar Kelimeler
Küreselleşme, Ekonomik Büyüme, Engle-Granger Eşbütünleşme, Güney Kore.

Abstract

In this study, the relationship between globalization (KOF Economic Globalization, Social Globalization and Overall Globalization Index) and growth is analysed with Engel-Granger Cointegration test for the sample of South Korea over the period 1970-2012. In this research, three different dimensions of globalization are taken into account. It is concluded that economic, social and overall globalization have positive impact on growth.Keywords
Globalization, Economic Growth, Engle-Granger Cointegration, South Korea.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri