• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Geri Dönüşümün Üretim Maliyetlerine Etkisi ve Kağıt Karton Sektöründe Bir Uygulama
(Effects of Product Cost of the Recycling and an Application to Cardboard Industry )

Yazar : Begüm ÖKTEM    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 359-381


Özet

Bu çalışmada, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi incelenerek, kağıt karton sektöründe bir uygulama yapılmıştır. Öncelikle, geri dönüşüm kavramı, avantajları ve aşamalarına yer verilmiş, geri dönüşümün üretim maliyetlerine etkisi teorik olarak incelenmiştir. Ardından kağıt karton sektöründe bir işletme seçilerek, geri dönüşümlü mamul ve 0’dan elde edilen mamulün üretim maliyetleri karşılaştırılmış ve geri dönüşümlü mamulün üretim maliyetlerinin daha düşük olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Kelimeler
Geri Dönüşüm, Üretim Maliyetleri.

Abstract

This paper examines the effects of production cost of the recycling made in the paper board industry practice. It is initially emphasized the concept of recycling theoretically, its advantages, stages and effects on the production costs. After determining a business from the sector of paper cardboard, it is compared the cost of goods produced from recycled products with goods produced from sctratch and recycled products appeared that the production costs are lower.Keywords
Recycling, Production Cost.

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri