• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Elektrik Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Muhasebeleştirilmesi
(Electricity Derivative Contracts and Their Recognition )

Yazar : Hakkı FINDIK    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 335-357


Özet

Elektrik enerjisinin işlem gördüğü spot ve vadeli işlem piyasalarının gelişimi Türkiye’de halen devam etmektedir. Gün içerisinde her bir saat aralığında sürekli değişen spot elektrik fiyatı dalgalanmalarından elektrik üreticileri, bireysel veya kurumsal tüketiciler, satıcılar ve yatırımcılar finansal karar alırken olumsuz etkilenmektedir. Dayanak varlık olarak elektrik enerjisinin kabul edildiği vadeli işlem piyasaları, gelecekte beklenen fiyat riskine karşılık bugünden elektrik enerjisinin alım satımının yapıldığı sözleşmelerin işlem gördüğü piyasalardır. Bu çalışmada, elektrik enerjisinin işlem gördüğü spot ve vadeli işlem piyasalarının işleyişi incelenmiş, elektrik vadeli işlem sözleşmesi olarak forward, futures opsiyon, swap işlemleri ve bu işlemlerin TMS ve TFRS’ye göre muhasebeleştirilmesi gösterilmiştir.Anahtar Kelimeler
Spot Elektrik Fiyatı, Elektrik Vadeli İşlem Piyasaları

Abstract

The development of trading spot and spot and derivatives where electric energy is traded still continues in Turkey. Electricity Generation Corporation, retail and corporate customer, vendors and investors are affected negatively while taking financial decision by ever-changing spot electric price fluctuations which are ever-changing each time period within day. Derivatives market to which electric energy is accepted as an underlying asset is the market where contracts of bargaining and selling electric energy are traded today in case of a price risk expected in the future. In this study, the working of spot and derivatives trading where electric energy is traded has been examined, and as electricity derivative contracts, forward, futures, option swaps and recognition of these trading, in compliance with TAS/TFRS, have been shown.Keywords
Spot electricity price, electricity derivatives markets

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri