• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Türkiye ve Seçilmiş Ortadoğu Ülkeleri için Benoit Hipotezinin Sınanması: Panel Veri Analizi
(Test of Benoit Hypothesis for Turkey and Selected Middle East Countries: Panel Data Analysis )

Yazar : Hayrettin KESGİNGÖZ  Tuğçe OLCAY  
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-1
Sayfa : 585-607


Özet

Bu çalışmada Türkiye ve seçilmiş Ortadoğu ülkelerinin savunma harcamaları ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin yönü 1991–2014 yılları için panel veri analizi yöntemi kullanılarak Benoit hipotezinin geçerliliği test edilmiştir. Uygulama sonuçları açısından 2 farklı model kurulmuştur. Oluşturulan modellerle genel olarak bakıldığında savunma harcamaları ve ekonomik büyüme arasında negatif ilişkinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Neo-klasik görüşün hakim olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ülkeler bazında ülkelerin katsayılarına bakıldığında Model 1 için savunma harcamalarının yapılması ekonomik büyümenin azaltmasına neden olmaktadır. İran ve Türkiye katsayıları bu ülkelerin optimum seviyede savunma harcamalarını gerçekleştirdiğini göstermektedir. Ayrıca ülkelerin gelişmişlik seviyeleri arttıkça savunma harcamalarına yaptıkları harcamalarda azalmaktadır. Model 1’in sonuçlarına göre İran ve Türkiye’nin diğer Ortadoğu ülkelerinden daha gelişmiş bir ülke olduklarını göstermektedir. Model 2 için İran’ın katsayısının negatif olması ise savunma harcamaları için optimum seviyenin belirlenemediğinin göstergesidir. Türkiye katsayısı ise Türkiye için optimum savunma harcamalarının seviyesinin belirlendiğini göstermektedir. Ayrıca çalışmadaki bütün ülkeler için bulundukları coğrafya değerlendirildiğinde savunma harcamalarının önemi daha çok ön plana çıkmaktadır.Anahtar Kelimeler
Savunma Harcamaları, Ekonomik Büyüme, Panel Veri Analizi

Abstract

In this study, Benoit hypothesis was tested using panel data method for years 1991-2014, in terms of the direction of the relation between the economic growth and defense expenditures of Turkey and Middle East countries. Two different models were set in terms of application results. Generally speaking with the constructed models, it is reached that there is a negative relationship between economic growth and defense expenditures; hence the neo-classical opinion is dominant. When looking on the basis of the countries’ coefficients, making defense expenditures leads to reduction of economic growth for Model 1. Coefficients of Iran and Turkey indicate that these countries perform at the optimum level of defense expenditures. In addition, when level of development is increased countries’ expenditures on defense is decreased. The results of Model 1 show that Iran and Turkey is more developed countries than other Middle Eastern countries. For Model 2 Iran’s negative coefficient shows that the optimal level of Iran's defense expenditure is unable to determine. Turkey’s coefficient shows that the optimum level of defense expenditure is able to determine. Also considering the region which all the countries in, the importance of defense expenditures comes to the foreground.Keywords
Defense Expenditures, Economic Growth, Panel Data Analysis

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri