• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


TÜRKİYE’NİN KUZEY IRAK BÖLGESİ VE KÜRT SORUNUNA YAKLAŞIMININ İNCELENMESİ: 2000-2007 DÖNEMİ
(A RESEARCH OF TURKEY’S NORTHERN IRAQ AND KURDISH QUESTION APPROACHES: 2000-2007 PERIOD )

Yazar : Sezai ÖZÇELİK    
Türü :
Baskı Yılı :
Sayı :
Sayfa :


Özet
Soğuk Savaştan galip çıkan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), tek kutuplu dünyada süper güç statüsünü sürdürebilmek için Ortadoğu bölgesini tamamen kontrol etmek istemektedir. Bölgeye yönelik Türkiye ve ABD politikaları 1 Mart Tezkeresine kadar parelellik göstermiştir. Tezkereden sonra ise özellikle Kuzey Irak’a yönelik Türkiye ve ABD politikalarında belirgin bir ayrışma mevcuttur. Bu çalışmada; Kuzey Irak’taki yapılanma ve gelecekte alabileceği şekle yönelik Türkiye’nin genel olarak Irak ve özelde Kuzey Irak bölgesine yönelik dış politika yaklaşımları çerçevesinde incelemeye tabi tutulmuştur.

Anahtar Kelimeler
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Federasyon, Kerkük, Kuzey Irak, Partiya Karkiya Kurdistan (PKK), Çatışma teorileri, Türkiye.

Abstract
Having been victorious on the Cold War, the United States of America (USA) has intended to carry on its superpower status in the unipolar world in order to control completely the Middle Eastern region. The Turkish and American policies as regards to the Middle East showed a parallelism until the motion dated on March 1 2003. But after the Motion, the policies of Turkey and the USA concerning the Northern Iraq has diverged. In this study, the researcher attempt to link the foreign policy approaches of Turkey’s Iraq policies in general and Turkey’s Northern Iraq policies in particular about the Turkish policies with regard to the present and future structuring of the Northern Iraq.

Keywords
United States of America (USA), Federation, Kerkuk, Northern Iraq, Partiya Karkerên Kurdistan (PKK),

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri