• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


TR 22 Düzey 2 Bölgesinin 2012 Yılı Teşvik Sistemi Çerçevesinde Değerlendirilmesi
(Evaluation of TR 22 NUTS 2 Region Within the Framework of 2012 Incentives System )

Yazar : Burcu KILINÇ SAVRUL  Bülent DOĞRU  
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2013-1
Sayfa : 1-20


Özet
Teşvikler yatırımları arttırarak, üretimin ve istihdamın artmasını amaçlayan maddi veya gayri maddi destek ve yardımlardır. Yatırım teşvikleri hükümetler tarafından sektörlerin ve özellikle az gelişmiş bölgelerin gelişiminin sağlanması için sıkça kullanılmaktadır. Türkiye’de de teşvikler uzun yıllardan beri kullanılmaktadır. Çalışmanın amacı, öncelikli olarak Türkiye’de geçmişte uygulanan 2004, 2006, 2009 yılları teşvik düzenlemeleri ile 2012 yılında ortaya konan teşvik sisteminin karşılaştırmalı bir değerlendirmesini yapıp, 2012 teşvik sistemi çerçevesinde TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin analizini yapmaktır. Sonuç kısmında da Türkiye’de uygulanan yatırımlara yönelik teşviklerin etkinliğinin nasıl artırılabileceği saptanacaktır.

Anahtar Kelimeler
Yatırım Teşvikleri, Bölgesel Teşvikler, Sektörel Teşvikler, 2012 Yatırım Teşvik Sistemi

Abstract
Incentives are the financial or non-financial assistance and benefits aim to increase investment, production and employment. Investment incentives are used frequently by governments to ensure the development of industries and especially less developed regions. Incentives have been used for many years in Turkey. The purpose of this study is first to provide a comparative evaluation of the 2004, 2006 and 2009 incentive systems implemented in Turkey and the 2012 Incentive System then to analyze TR22 Level 2 Zone in framework of the 2012 Incentive System. At the conclusion, how the effectiveness of the incentives implemented in Turkey can be increased will be determined.

Keywords
Investment Incentives, Regional Incentives, Sectoral Incentives, 2012 Investment Incentive System

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri