• Hızlı Erişim
 • Duyurular
 • Dergi Park

  Değerli Yazarlarımız ve Hakemlerimiz

  Süreçlerimiz 03.05.2017 Tarihinden itibaren Dergipark sistemi üzerinden devam edecektir. Değerlendirilmesini istediğiniz çalışmalarınızı http://dergipark.gov.tr/ckuiibfd adresinden dergimize iletebilirsiniz.

   

  Makale Kabul

  Dergimizin 2019 için makale kabul edilmektedir.


Yeni Para Politikası Anlayışı ve Finansal İstikrar
(New Monetary Policy Concept and Financial Stability )

Yazar : Mustafa ATILGAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 2016-2
Sayfa : 249-268


Özet

Tek amaç ve tek araç şeklinde düzenlenmiş olan para politikası 2008 finansal krizi sonrası yerini olağanüstü uygulamalara bırakmıştır. Bu süreçte merkez bankaları finansal istikrarı amaçları arasına alırken, bu yeni amaç makro ihtiyati politikalar olarak adlandırılan yeni bir aracı zorunlu kılmıştır. Krizin etkileri geçerken, ülkeler olağanüstü koşullarda uyguladıkları para politikasını normalleştirmek için bazı çalışmalara başlamıştır. Bu çalışma da para politikasının normalleşme sürecine ve günümüz tartışmalarına ilişkin bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, finansal istikrar kavramı açıklanmaya çalışılmakta ve para politikasının değişen rolü ile makro ihtiyati politikalar hakkında bilgi verilmektedir. Son olarak çalışma para politikasının nihai haline ilişkin tartışmalarla sonlanmaktadır.Anahtar Kelimeler
Finansal İstikrar, Para Politikası, Makro İhtiyati Politikalar

Abstract

The Monetary Policy that was designed with only one objective and one tool has been replaced with extraordinary implementation after 2008 financial crisis. In this period, as Central Banks set financial stability in their goals, this new target requires a new tool named macro prudential policy. Passing away effects of crisis, countries began to work some practise about monetary policy that is in extraordinary conditions for normalizing. This study aimed to inform processing with normalizing monetary policy and refers to the current debate. For this purpose, it has tried to explain the concept of financial stability. And then it has given information about changing role of monetary policy and macro prudential policy. Last, the study has ended with debates regarding the final version monetary policy.Keywords
Financial Stability, Monetary Policy, Macro Prudential Policy

Adres :Çankırı Karatekin Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluyazı Kampüsü, Merkez-ÇANKIRI/TÜRKİYE
Telefon :+90 (376) 218 95 45 Faks :+90 (376) 218 95 46
Eposta :iibfdergi@karatekin.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri